Στεγανοποίηση Αρμών Εργασίας (Κατασκευαστικών Αρμών)

Η στεγανοποίηση των αρμών εργασίας σε κατασκευές, οι οποίες έρχονται σε μόνιμη ή περιοδική επαφή με νερό, πραγματοποιείται με τα υδροδιογκούμενα προφίλ στεγανοποίησης αρμών Supercast SW. Πρόκειται για ορθογωνικές διατομές από υψηλής ποιότητας συνθετικά ελαστομερή, οι υδρόφιλες ενώσεις των οποίων δεν αποσπώνται από τη μάζα του υλικού, με αποτέλεσμα οι διογκωτικές τους ιδιότητες να διατηρούνται αναλλοίωτες στο χρόνο. Είναι πιστοποιημένα κατά WRAS (Water Regulations Advisor Scheme) για στεγανοποίηση αρμών που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό. Διακρίνονται στους ακόλουθους δύο τύπους:

Νέα εικόνα (2)

Supercast SW10 {5×10 (mm) / αντίσταση σε υδροστατική πίεση: 60m}

Supercast SW20 {10×20 (mm) / αντίσταση σε υδροστατική πίεση: 100m}

Τα Supercast SW τοποθετούνται στο κέντρο της διατομής της πλάκας ή του τοιχείου. Η ελάχιστη απαιτούμενη επικάλυψή τους είναι:

– 75 mm (Supercast SW10)

– 80 mm (Supercast SW20)

Η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται με τη χρήση του υδροδιογκούμενου σφραγιστικού αρμών, σε μορφή πάστας για εφαρμογή με πιστόλι Supercast SWX.

Στεγανοποίηση Αρμών Διαστολής 

Η στεγανοποίηση των αρμών διαστολής σε κατασκευές, οι οποίες έρχονται σε μόνιμη ή περιοδική επαφή με νερό, πραγματοποιείται με τις ταινίες στεγανοποίησης αρμών Supercast PVC Waterstops. Πρόκειται για ταινίες στεγανοποίησης από υψηλής ποιότητας πολυβινυλοχλωρίδιο με εξαιρετικά μηχανικά χαρακτηριστικά (εφελκυστική αντοχή, επιμήκυνση σε θραύση, αντίσταση σε υδροστατική πίεση), ενώ ταυτόχρονα είναι πιστοποιημένες κατά WRAS (Water Regulations Advisor Scheme) για στεγανοποίηση αρμών που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό. Διακρίνονται στους ακόλουθους δύο τύπους:

Hydrofoil (ταινίες εσωτερικής τοποθέτησης)

Οι ταινίες στεγανοποίησης αρμών εσωτερικής τοποθέτησης τοποθετούνται στο κέντρο του δομικού στοιχείο (πλάκα, τοιχείο) με αποτέλεσμα να “συγκρατούνται” από το σκληρυμένο σκυρόδεμα και στις δύο πλευρές τους. Ως εκ τούτου είναι κατάλληλες για την παραλαβή υδροστατικής πίεσης τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό της κατασκευής. Η ιδιότητά τους αυτή τις καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλες για εφαρμογή σε περιπτώσεις κατασκευών όπως οι πισίνες, οι δεξαμενές πόσιμου νερού και λυμάτων, καθώς έτσι αφενός αποφεύγεται η απώλεια νερού από το εσωτερικό της δεξαμενής, αφετέρου παρεμποδίζεται η εισροή νερού από το έδαφος όταν η κατασκευή είναι άδεια.

Rearguard S (ταινίες εξωτερικής τοποθέτησης)

Οι ταινίες στεγανοποίησης αρμών εξωτερικής τοποθέτησης είναι σχεδιασμένες για χρήση σε πλάκες θεμελίωσης, τόσο σε κατακόρυφους όσο και σε οριζόντιους αρμούς. Σε περίπτωση χρήσης τους σε κατακόρυφα δομικά στοιχεία, θα ανθίστανται έναντι υδροστατικής πίεσης μόνο από την εξωτερική πλευρά της κατασκευής (έδαφος). Σε περίπτωση χρήσης τους στην εξωτερική πλευρά των πλακών θεμελίωσης (πάνω από σκυρόδεμα καθαριότητας) θα ανθίστανται έναντι υδροστατικής πίεσης τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της κατασκευής.

Νέα εικόνα (3)

– Λίστα Χρησιμοποιούμενων Υλικών

 

(i) Supercast SW10: Υδροδιογκούμενο προφίλ στεγανοποίησης αρμών εργασίας (κατασκευαστικών αρμών)

Supercast SW10

(ii) Supercast SW20: Υδροδιογκούμενο προφίλ στεγανοποίησης αρμών εργασίας (κατασκευαστικών αρμών)

Supercast SW20

(iii) Supercast SWX: Υδροδιογκούμενο σφραγιστικό αρμών, σε μορφή πάστας για εφαρμογή με πιστόλι

Supercast SWX

(iv) Hydrofoil: Ταινία στεγανοποίησης αρμών διαστολής από PVC (εσωτερική τοποθέτηση)

Supercast PVC

(v) Rearguard: Ταινία στεγανοποίησης αρμών διαστολής από PVC (εξωτερική τοποθέτηση)

Supercast PVC