Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών : 2310 428900 | 6981091614 Viber |info@macon.gr
Αρχική/ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Επιφανειακή Προστασία Σκυροδέματος Έναντι Ενανθράκωσης και Διείσδυσης Χλωριόντων (Τσιμεντοειδείς Επιστρώσεις)

2021-07-06T13:43:26+03:00
Επιφανειακή Προστασία Σκυροδέματος Έναντι Ενανθράκωσης και Διείσδυσης Χλωριόντων (Τσιμεντοειδείς Επιστρώσεις)2021-07-06T13:43:26+03:00

Επισκευή Δαπέδων Κυκλοφορίας από Σκυρόδεμα με Χυτά Επισκευαστικά Κονιάματα

2021-07-06T13:42:29+03:00
Επισκευή Δαπέδων Κυκλοφορίας από Σκυρόδεμα με Χυτά Επισκευαστικά Κονιάματα2021-07-06T13:42:29+03:00

Επισκευής Δαπέδων Κυκλοφορίας από Σκυρόδεμα με Θιξοτροπικά Επισκευαστικά Κονιάματα

2021-07-06T13:41:52+03:00
Επισκευής Δαπέδων Κυκλοφορίας από Σκυρόδεμα με Θιξοτροπικά Επισκευαστικά Κονιάματα2021-07-06T13:41:52+03:00

Επιφανειακή Προστασία Σκυροδέματος Έναντι Ενανθράκωσης και Διείσδυσης Χλωριόντων (Ακρυλικές Επιστρώσεις)

2021-07-06T13:43:56+03:00
Επιφανειακή Προστασία Σκυροδέματος Έναντι Ενανθράκωσης και Διείσδυσης Χλωριόντων (Ακρυλικές Επιστρώσεις)2021-07-06T13:43:56+03:00

Επισκευή Σκυροδέματος με Εκτοξευόμενα, Επισκευαστικά Κονιάματα (Ξηρή Μέθοδος Εφαρμογής)

2021-07-06T13:40:08+03:00
Επισκευή Σκυροδέματος με Εκτοξευόμενα, Επισκευαστικά Κονιάματα (Ξηρή Μέθοδος Εφαρμογής)2021-07-06T13:40:08+03:00

Επισκευή Σκυροδέματος με Χυτά Επισκευαστικά Κονιάματα

2021-07-06T13:32:06+03:00
Επισκευή Σκυροδέματος με Χυτά Επισκευαστικά Κονιάματα2021-07-06T13:32:06+03:00

Επισκευή Σκυροδέματος με Θιξοτροπικά Επισκευαστικά Κονιάματα

2021-07-06T13:19:39+03:00
Επισκευή Σκυροδέματος με Θιξοτροπικά Επισκευαστικά Κονιάματα2021-07-06T13:19:39+03:00
Go to Top