Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών : 2310 428900|info@macon.gr
Αρχική/Επισκευή - Προστασία Σκυροδέματος

Επισκευή Δομικών Στοιχείων με Χρήση Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος

2019-04-12T08:16:07+03:00

Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα - Ορισμοί Ως εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (shotcrete, gunite ή sprayed concrete) ορίζεται το σκυρόδεμα που διαστρώνεται πάνω σε μια επιφάνεια με εκτόξευσή του από ακροφύσιο, ώστε να σχηματίζει στρώση σκυροδέματος με συνάφεια πάνω στην εν λόγω επιφάνεια. Είναι μια μέθοδος αποκατάστασης, η οποία βρίσκει εφαρμογή σε έργα όπου η επιφάνεια εφαρμογής είναι συνήθως μεγάλη

Επισκευή Δομικών Στοιχείων με Χρήση Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος2019-04-12T08:16:07+03:00

Εφαρμογή Αναστολέα Διάβρωσης με τη Μέθοδο του Εμποτισμού

2018-08-02T12:16:51+03:00

Διάβρωση Οπλισμού Η διάβρωση του οπλισμού στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα οφείλεται κατά βάση στην ενανθράκωση του σκυροδέματος και στη διείσδυση χλωριόντων. Η προστασία του χαλύβδινου οπλισμού διασφαλίζεται από το υψηλό αλκαλικό pH του σκυροδέματος (~12,5). Η διείσδυση ουσιών, όπως το CO2 και τα χλωριόντα καταστρέφουν σταδιακά την προστατευτική αυτή στρώση που περιβάλλει τις ράβδους

Εφαρμογή Αναστολέα Διάβρωσης με τη Μέθοδο του Εμποτισμού2018-08-02T12:16:51+03:00

Επισκευή – Αποκατάσταση Ενανθρακωμένου Σκυροδέματος

2018-05-16T06:42:28+03:00

Διάβρωση Οπλισμού Η διάβρωση του οπλισμού στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα οφείλεται κατά βάση στην ενανθράκωση του σκυροδέματος και στη διείσδυση χλωριόντων. Η προστασία του χαλύβδινου οπλισμού διασφαλίζεται από το υψηλό αλκαλικό pH του σκυροδέματος (~12,5). Η διείσδυση ουσιών, όπως το CO2 και τα χλωριόντα καταστρέφουν σταδιακά την προστατευτική αυτή στρώση που περιβάλλει τις ράβδους

Επισκευή – Αποκατάσταση Ενανθρακωμένου Σκυροδέματος2018-05-16T06:42:28+03:00

Αποκατάσταση – Πλήρωση Επιφανειακών Κενών Σκυροδέματος

2018-05-16T06:21:02+03:00

Επιφανειακά Κενά Σκυροδέματος (Blow Holes) Τα επιφανειακά κενά σκυροδέματος είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο που συναντάται στις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος μετά την αφαίρεση του ξυλότυπου ή μεταλότυπου. Οφείλονται στην παγίδευση φυσαλίδων αέρα, σφαιρικού συνήθως σχήματος στη μάζα του σκυροδέματος, κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης λόγω ανεπαρκούς δόνησης. Προετοιμασία Υποστρώματος To υπόστρωμα πρέπει να είναι δομικά σταθερό,

Αποκατάσταση – Πλήρωση Επιφανειακών Κενών Σκυροδέματος2018-05-16T06:21:02+03:00
Go to Top