Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών : 2310 428900|info@macon.gr
Αρχική/ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Επιφανειακή Προστασία Σκυροδέματος Έναντι Ενανθράκωσης και Διείσδυσης Χλωριόντων (Τσιμεντοειδείς Επιστρώσεις)

2021-04-20T12:50:55+03:00
Επιφανειακή Προστασία Σκυροδέματος Έναντι Ενανθράκωσης και Διείσδυσης Χλωριόντων (Τσιμεντοειδείς Επιστρώσεις)2021-04-20T12:50:55+03:00

Επισκευή Δαπέδων Κυκλοφορίας από Σκυρόδεμα με Χυτά Επισκευαστικά Κονιάματα

2021-04-20T12:28:49+03:00
Επισκευή Δαπέδων Κυκλοφορίας από Σκυρόδεμα με Χυτά Επισκευαστικά Κονιάματα2021-04-20T12:28:49+03:00

Επισκευής Δαπέδων Κυκλοφορίας από Σκυρόδεμα με Θιξοτροπικά Επισκευαστικά Κονιάματα

2021-04-20T12:15:23+03:00
Επισκευής Δαπέδων Κυκλοφορίας από Σκυρόδεμα με Θιξοτροπικά Επισκευαστικά Κονιάματα2021-04-20T12:15:23+03:00

Επιφανειακή Προστασία Σκυροδέματος Έναντι Ενανθράκωσης και Διείσδυσης Χλωριόντων με Ακρυλικές Βαφές Υψηλών Επιδόσεων

2021-04-13T13:34:24+03:00
Επιφανειακή Προστασία Σκυροδέματος Έναντι Ενανθράκωσης και Διείσδυσης Χλωριόντων με Ακρυλικές Βαφές Υψηλών Επιδόσεων2021-04-13T13:34:24+03:00

Επισκευή Σκυροδέματος με Εκτοξευόμενα, Επισκευαστικά Κονιάματα (Ξηρή Μέθοδος Εφαρμογής)

2021-04-13T13:35:22+03:00
Επισκευή Σκυροδέματος με Εκτοξευόμενα, Επισκευαστικά Κονιάματα (Ξηρή Μέθοδος Εφαρμογής)2021-04-13T13:35:22+03:00

Επισκευή Σκυροδέματος με Χυτά, Επισκευαστικά Κονιάματα

2021-04-13T13:36:01+03:00
Επισκευή Σκυροδέματος με Χυτά, Επισκευαστικά Κονιάματα2021-04-13T13:36:01+03:00

Επισκευή Σκυροδέματος με Θιξοτροπικά, Επισκευαστικά Κονιάματα

2021-04-13T13:36:23+03:00
Επισκευή Σκυροδέματος με Θιξοτροπικά, Επισκευαστικά Κονιάματα2021-04-13T13:36:23+03:00
Go to Top