Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Στεγανοποίηση Δώματος με Ασφαλτικές Μεμβράνες Περισσότερα...

Στεγανοποίηση Δώματος με Ασφαλτικές Μεμβράνες

Βασικοί Τύποι Δωμάτων Τα δώματα αποτελούν εκείνα τα στοιχεία του εξωτερικού κελύφους μιας κατασκευής, που θα δεχτούν εντονότερα από όλα τα άλλα τις επιδράσεις των καιρικών φαινομένων (βροχή, χιόνι, ηλιακή ακτινοβολία κλπ). Οι δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα με τη λειτουργία και τη σειρά των στρώσεων των υλικών είναι:   – Συμβατικά δώματα: Η στεγανοποιητική στρώση βρίσκεται σε υπερκείμενη θέση της θερμομονωτικής. Τυπική διάταξη ενός συμβατικού δώματος φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Πλακίδια Τσιμεντοκονίαμα Γεωύφασμα Ασφαλτόπανο σε…

Περισσότερα
Στεγανοποίηση Δώματος με Εφαρμογές Πολυουρίας Περισσότερα...

Στεγανοποίηση Δώματος με Εφαρμογές Πολυουρίας

Προετοιμασία Υποστρώματος Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από λάδια, σκόνες, σαθρά υλικά. Η προετοιμασία του υποστρώματος πραγματοποιείται με αμμοβολή, υδροβολή ή μηχανική επεξεργασία της επιφάνειας. Η επισκευή και αποκατάσταση ρωγμών, μικρών οπών στο σκυρόδεμα και ατελειών στο προφίλ της επιφάνειας πραγματοποιείται με τη χρήση της εποξειδικής πάστας Sinmast P103 και της εποξειδικής ρητίνης Sinpast J/A. Εφαρμογή Ασταριού Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω εργασίας, πραγματοποιείται η εφαρμογή του ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσης ασταριού Nitoprime…

Περισσότερα
Στεγανοποίηση Αρμών Εργασίας και Διαστολής Περισσότερα...

Στεγανοποίηση Αρμών Εργασίας και Διαστολής

Στεγανοποίηση Αρμών Εργασίας (Κατασκευαστικών Αρμών) Η στεγανοποίηση των αρμών εργασίας σε κατασκευές, οι οποίες έρχονται σε μόνιμη ή περιοδική επαφή με νερό, πραγματοποιείται με τα υδροδιογκούμενα προφίλ στεγανοποίησης αρμών Supercast SW. Πρόκειται για ορθογωνικές διατομές από υψηλής ποιότητας συνθετικά ελαστομερή, οι υδρόφιλες ενώσεις των οποίων δεν αποσπώνται από τη μάζα του υλικού, με αποτέλεσμα οι διογκωτικές τους ιδιότητες να διατηρούνται αναλλοίωτες στο χρόνο. Είναι πιστοποιημένα κατά WRAS (Water Regulations Advisor Scheme) για στεγανοποίηση αρμών που…

Περισσότερα
Στεγανοποίηση Υπογείου με Επαλειφόμενα Τσιμεντοειδή Περισσότερα...

Στεγανοποίηση Υπογείου με Επαλειφόμενα Τσιμεντοειδή (εσωτερικά)

Προετοιμασία Υποστρώματος Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από λάδια, σκόνες, σαθρά υλικά. Τυχόν επισκευές σκυροδέματος (π.χ. φωλιές) πραγματοποιούνται με τη χρήση του θιξοτροπικού, μη συρρικνούμενου, επισκευαστικού κονιάματος Renderoc HSXtra. – Δοσολογία: 4,50 lt νερού/σάκο 25 kg – Απόδοση: 13,40 lt κονιάματος/σάκο 25 kg Σφράγιση Διαρροών Σε περίπτωση ύπαρξης διαρροών, ανοίγονται οπές κωνικού σχήματος και σφραγίζονται με το κονίαμα υπερταχείας πήξης Kristop. – Χρόνος εργασιμότητας: 1 min – Χρόνος τελικής πήξης: 5 min Εφαρμογή…

Περισσότερα
Στεγανοποίηση Υπογείου και Προστασία Έναντι Ραδονίου με Αυτοκόλλητη Ασφαλτική Μεμβράνη Περισσότερα...

Στεγανοποίηση Υπογείου και Προστασία Έναντι Ραδονίου με Αυτοκόλλητη Ασφαλτική Μεμβράνη (εξωτερικά)

Προετοιμασία Υποστρώματος Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σχετικά επίπεδο και λείο, απαλλαγμένο από λάδια, σκόνες, σαθρά υλικά. Τυχόν επισκευές σκυροδέματος (π.χ. φωλιές) πραγματοποιούνται με τη χρήση του θιξοτροπικού, μη συρρικνούμενου, επισκευαστικού κονιάματος Renderoc HSXtra. – Δοσολογία: 4,50 lt νερού / σάκο 25 kg – Απόδοση: 13,40 lt κονιάματος/σάκο 25 kg   Εφαρμογή Ασταριού Ακολουθεί η εφαρμογή του ελαστομερούς στεγανωτικού ασφαλτικού διαλύματος Rubberlac με χρήση βούρτσας ή ρολού. – Χρόνος στεγνώματος: ~2 ώρες στους 20…

Περισσότερα
Στεγανοποίηση στέγης Περισσότερα...

Στεγανοποίηση στέγης

Φράγμα υδρατμών : MASTERFOL SOFT ALU Περιγραφή Η MASTERFOL SOFT ALU είναι μία αδιαπερατή , ανακλαστική μεμβράνη κεραμοσκεπών με επίστρωση αλουμινίου, η οποία τοποθετείται κάτω από τις θερμομονωτικές πλάκες για την αποτροπή της πιθανής συμπύκνωσης των διαχεόμενων υδρατμών που προέρχονται από το εσωτερικό του χώρου. Τεχνικά χαρακτηριστικά Μήκος : 50m Πλάτος : 1,50m Βάρος : 90g/ m2 Κατηγορία συμπεριφοράς στη φωτιά : EUROCLASS F Αντίσταση στη διάχυση υδρατμών (Sd)=76cm Εφελκυστική αντοχή 400/200 (N/5cm) Επιμήκυνση θραύσης…

Περισσότερα
Στεγανοποίηση Πισίνας και Προστασία με Εποξειδική Βαφή Περισσότερα...

Στεγανοποίηση Πισίνας και Προστασία με Εποξειδική Βαφή

Προετοιμασία Υποστρώματος Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από λάδια, σκόνες, σαθρά υλικά. Τυχόν επισκευές σκυροδέματος (π.χ. φωλιές) πραγματοποιούνται με τη χρήση του θιξοτροπικού, μη συρρικνούμενου, επισκευαστικού κονιάματος Renderoc HSXtra. – Δοσολογία: 4,50 lt νερού/σάκο 25 kg – Απόδοση: 13,40 lt κονιάματος/σάκο 25 kg   Εξομάλυνση Επιφάνειας Σε περίπτωση ύπαρξης ανομοιομορφιών στην επιφάνεια του σκυροδέματος, συνιστάται η εξομάλυνση αυτών με τη χρήση τσιμεντοκονίας ενισχυμένης με την οικοδομική SBR ρητίνη Macon Latex. – Δοσολογία: 2-5…

Περισσότερα
Στεγανοποίηση Δώματος από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με PVC Μεμβράνη Περισσότερα...

Στεγανοποίηση Δώματος από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με PVC Μεμβράνη

Στρώσεις Υλικών 1) Πλάκα Σκυροδέματος 2) Φράγμα Υδρατμών 3) Θερμομονωτικό Υλικό 4) Γεωύφασμα 5) PVC Μεμβράνη   Φράγμα Υδρατμών Ως φράγμα υδρατμών χρησιμοποιείται το φύλλο πολυαιθυλενίου PE Foil 0,2mm. Θερμομονωτικό Υλικό Το θερμομονωτικό υλικό τοποθετείται απευθείας επί του φύλλου πολυαιθυλενίου και ακολουθεί μηχανική στερέωση αυτού ξεχωριστά από τη μηχανική στερέωση της μεμβράνης. Σε περίπτωση που ως θερμομονωτικό υλικό χρησιμοποιείται εξηλασμένη πολυστερίνη, είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός της από τη PVC μεμβράνη (λόγω μη συμβατότητας των δύο…

Περισσότερα
Στεγανοποίηση Δεξαμενών Πόσιμου Νερού με Επαλειφόμενα Τσιμεντοειδή Περισσότερα...

Στεγανοποίηση Δεξαμενών Πόσιμου Νερού με Επαλειφόμενα Τσιμεντοειδή

Προετοιμασία Υποστρώματος Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από λάδια, σκόνες, σαθρά υλικά. Τυχόν επισκευές σκυροδέματος (π.χ. φωλιές) πραγματοποιούνται με τη χρήση του θιξοτροπικού, μη συρρικνούμενου, επισκευαστικού κονιάματος Renderoc HSXtra. – Δοσολογία: 4,50 lt νερού/σάκο 25 kg – Απόδοση: 13,40 lt κονιάματος/σάκο 25 kg Σφράγιση Διαρροών  Σε περίπτωση ύπαρξης διαρροών, ανοίγονται οπές κωνικού σχήματος και σφραγίζονται με το κονίαμα υπερταχείας πήξης Kristop. – Χρόνος εργασιμότητας: 1 min – Χρόνος τελικής πήξης: 5 min Εφαρμογή…

Περισσότερα