Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Supercast PVC

Ταινίες αρμών από υψηλής ποιότητας PVC με εξαιρετικά χαρακτηριστικά ευκαμψίας και επιμήκυνσης. Είναι κατάλληλες για στεγανοποίηση κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών σε κατασκευές σκυροδέματος. Είναι πιστοποιημένα κατά WRAS για στεγανοποίηση αρμών σε επαφή με πόσιμο νερό.Ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης τους διακρίνονται σε δύο τύπους:

  • SUPERCAST HYDROFOIL WATERSTOPS ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Διατομές με κεντρικό βολβό, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε κατασκευαστικούς και διαστολικούς αρμούς. Ο κεντρικός βολβός επιτρέπει την παραλαβή των μετακινήσεων της κατασκευής, ενώ ο εξαγωνικός σχεδιασμός του εξασφαλίζει μία επίπεδη επιφάνεια για τη σωστή τοποθέτηση υλικών πλήρωσης αρμών ( Joint Filler). Οι διατομές εσωτερικής τοποθέτησης φέρουν στο άκρο τους ειδικά διαμορφωμένες οπές, οι οποίες διασφαλίζουν τη σωστή προσαρμογή τους επί των οπλισμών.

 

  • SUPERCAST REARGUARD S WATERSTOPS ΕΠΙΑΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Διατομές με κεντρικό βολβό, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε κατασκευαστικούς και διαστολικούς αρμούς. Ο κεντρικός βολβός επιτρέπει την παραλαβή των μετακινήσεων της κατασκευής.

Οι διατομές επιφανειακής τοποθέτησης φέρουν στο άκρο τους ειδικά διαμορφωμένες οπές, οι οποίες διασφαλίζουν  τη σωστή τοποθέτηση τους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σχισίματος.

 

Εφελκυστική αντοχή ≥14N/m2
Επιμήκυνση θραύσης ≥300%
Σκληρότητα SHORE A 80-90
Αντοχή σε υδροστατική πίεση Έως 25bar (250m στήλης νερού)

Ρολά 12m & 15m

Τεχνικό Φυλλάδιο Supercast PVC

MSDS Supercast PVC