Εφαρμογή Ασφαλτικού Διαλύματος 

Η επιφάνεια εφαρμογής του ασφαλτικού διαλύματος θα πρέπει να είναι καθαρή,
χωρίς σκόνες, λάδια, υγρασία, σκουριά ή ξένα υλικά. Μετά την κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος, θα εφαρμοσθεί το ασφαλτικό διάλυμα ταχείας ωρίμανσης Technonicol Master της Technonicol. Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί με χορτάρινη βούρτσα, ρολό ή πιστόλι βαφής. Το υλικό θα φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

– Περιεκτικότητα σε στερεά: 59-60 % (ISO 3251)

– Χρόνος στεγνώματος: max 5 ώρες (GOST 19007-73)

– Σχετικό ιξώδες: 37-38 sec (EN 12846-2)

 

Εφαρμογή Πλαστομερούς Ασφαλτικής Μεμβράνης (1η Στρώση) 

Στη συνέχεια θα εφαρμοσθεί η πλαστομερής (APP) ασφαλτική μεμβράνη με πολυεστερικό οπλισμό, βάρους 3,0 kg/m2 Festa Plus της Arcon. Η συγκόλληση της μεμβράνης με το υπόστρωμα θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλου φλόγιστρου. Η επικάλυψη των ρολών θα είναι 10 cm κατά μήκος και 15 cm στα άκρα τους. Το υλικό θα φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

– Ευκαμψία σε ψύχος: -5 °C (EN 1109)

– Εφελκυστική αντοχή: 650/500 Ν/5cm (EN 12311-1)

– Επιμήκυνση θραύσης: 20/20 % (EN 12311-1)

– Αντίσταση σε στατική διάτρηση: 10 kg (EN 12730)

– Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες: 120 °C (EN 1110)

 

Εφαρμογή Ελαστομερούς, Αντιριζικής Μεμβράνης (2η στρώση)

Στη συνέχεια θα εφαρμοσθεί η ελαστομερής (SBS), αντιριζική μεμβράνη με πολυεστερικό οπλισμό, πάχους 4 mm, Arco Antiroot της Arcon. Η συγκόλληση της μεμβράνης με την υποκείμενη στρώση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλου φλόγιστρου. Η επικάλυψη των ρολών θα είναι 10 cm κατά μήκος και 15 cm στα άκρα τους. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 13948 για αντίσταση σε ανάπτυξη ριζικών συστημάτων και θα φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

– Ευκαμψία σε ψύχος: -15 °C (EN 1109)

– Εφελκυστική αντοχή: 700/550 Ν/5cm (EN 12311-1)

– Επιμήκυνση θραύσης: 45/45 % (EN 12311-1)

– Αντίσταση σε στατική διάτρηση: 20 kg (EN 12730)

– Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες: 120 °C (EN 1110)

 

Εφαρμογή Θερμομονωτικής Στρώσης με Πλάκες Εξηλασμένης Πολυστερίνης

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών από εξηλασμένη πολυστερίνη Technonicol Carbon Prof 300 της Technonicol. To υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13164, θα έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λD=0,034 και θλιπτική αντοχή ≥300 kPa.

 

Διαμόρφωση Ζώνης Αποστράγγισης και Προστασίας  

Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί η διάτρητη, αποστραγγιστική μεμβράνη, ειδικά σχεδιασμένη για χρήση σε πράσινα δώματα PM P-20 της PMI. Το υλικό θα  φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

– Ύψος κώνου: 20 mm

– Θλιπτική αντοχή: 180 kΝ/m2

– Αποστραγγιστική ικανότητα: 9 l/s·m

– Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: – 30 έως +80 °C

Ανάμεσα στην αποστραγγιστική μεμβράνη και το θερμομονωτικό υλικό παρεμβάλλεται το μη υφαντό γεωύφασμα, από μηχανικά σταθεροποιημένες ίνες πολυεστέρα και βάρους 300 gr/m2  Ecofelt PESSB της Ecofibre. Πριν την επίχωση, θα πραγματοποιηθεί διάστρωση του μη υφαντού γεωυφάσματος, από μηχανικά σταθεροποιημένες ίνες καθαρού πολυπροπυλενίου και βάρους 150 gr/m2, Ecofelt PPFC/AG της Ecofibre. Το υλικό θα  φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

– Εφελκυστική αντοχή: 12/12 kN/m (EN 10319)

– Επιμήκυνση θραύσης: >50/50 % (ΕΝ 10319)

– Διάμετρος πόρων: 100μm (ΕΝ 12956)

– Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,1 m/s (EN 11058)

Μπορείτε να κατεβάστε τη λύση εδώ