Εφαρμογή Ασφαλτικού Διαλύματος

Η εφαρμογή του ασφαλτικού διαλύματος θα γίνει επί της στρώσης του σκυροδέματος ρύσεων που θα έχει κατασκευαστεί επί της πλάκας σκυροδέματος της οροφής. Η επιφάνεια εφαρμογής του ασφαλτικού διαλύματος θα πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, υγρασία, σκουριά ή ξένα υλικά. Μετά την κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος, θα εφαρμοσθεί ασφαλτικό διάλυμα ταχείας ωρίμανσης τύπου Technonicol Master της Technonicol ή αντίστοιχου. Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί με χορτάρινη βούρτσα, ρολό ή πιστόλι βαφής. Το υλικό θα φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Περιεκτικότητα σε στερεά: 59-60 % (ISO 3251)
 • Χρόνος στεγνώματος: max 5 ώρες (GOST 19007-73)
 • Σχετικό ιξώδες: 37-38 sec (EN 12846-2)

Εφαρμογή Πλαστομερούς Ασφαλτικής Μεμβράνης (1η Στρώση)

Στη συνέχεια θα εφαρμοσθεί πλαστομερής (APP) ασφαλτική μεμβράνη με πολυεστερικό οπλισμό, βάρους 3,0 kg/m2, τύπου Festa Plus της Arcon ή αντίστοιχης. Η συγκόλληση της μεμβράνης με το υπόστρωμα θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλου φλόγιστρου. Η επικάλυψη των ρολών θα είναι 10 cm κατά μήκος και 15 cm στα άκρα τους. Το υλικό θα φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Ευκαμψία σε ψύχος: -5 °C (EN 1109)
 • Εφελκυστική αντοχή: 650/500 Ν/5cm (EN 12311-1)
 • Επιμήκυνση θραύσης: 20/20 % (EN 12311-1)
 • Αντίσταση σε στατική διάτρηση: 10 kg (EN 12730)
 • Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες: 120 °C (EN 1110)

Εφαρμογή Ελαστομερούς, Αντιριζικής Μεμβράνης (2η στρώση)

Στη συνέχεια θα εφαρμοσθεί ελαστομερής (SBS), αντιριζική μεμβράνη με πολυεστερικό οπλισμό, πάχους 4 mm, τύπου Arco Antiroot της Arcon ή αντίστοιχης. Η συγκόλληση της μεμβράνης με την υποκείμενη στρώση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλου φλόγιστρου. Η επικάλυψη των ρολών θα είναι 10 cm κατά μήκος και 15 cm στα άκρα τους. Το υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 13948 για αντίσταση σε ανάπτυξη ριζικών συστημάτων και θα φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Ευκαμψία σε ψύχος: -15 °C (EN 1109)
 • Εφελκυστική αντοχή: 700/550 Ν/5cm (EN 12311-1)
 • Επιμήκυνση θραύσης: 45/45 % (EN 12311-1)
 • Αντίσταση σε στατική διάτρηση: 20 kg (EN 12730)
 • Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες: 120 °C (EN 1110)

Εφαρμογή Θερμομονωτικής Στρώσης με Πλάκες Εξηλασμένης Πολυστερίνης

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών από εξηλασμένη πολυστερίνη, τύπου Technonicol Carbon Prof 300 της Technonicol ή αντίστοιχων. To υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13164, θα έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λD=0,034 και θλιπτική αντοχή ≥300 kPa.

Διαμόρφωση Ζώνης Αποστράγγισης και Προστασίας

Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί διάτρητη, αποστραγγιστική μεμβράνη, ειδικά σχεδιασμένη για χρήση σε πράσινα δώματα τύπου PM P-20 της PMI ή αντίστοιχης. Το υλικό θα φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Ύψος κώνου: 20 mm
 • Θλιπτική αντοχή: 180 kΝ/m2
 • Αποστραγγιστική ικανότητα: 9 l/s·m
 • Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: – 30 έως +80 °C

Ανάμεσα στην αποστραγγιστική μεμβράνη και το θερμομονωτικό υλικό παρεμβάλλεται μη υφαντό γεωύφασμα, από μηχανικά σταθεροποιημένες ίνες πολυεστέρα και βάρους 300 gr/m2, τύπου Ecofelt PES-SB30 της Ecofibre ή αντίστοιχου. Πριν την επίχωση, θα πραγματοποιηθεί διάστρωση μη υφαντού γεωυφάσματος, από μηχανικά σταθεροποιημένες ίνες καθαρού πολυπροπυλενίου και βάρους 150 gr/m2, τύπου Ecofelt PP-FC/AG15 της Ecofibre ή αντίστοιχου. Το υλικό θα φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Εφελκυστική αντοχή: 12/12 kN/m (EN 10319)
 • Επιμήκυνση θραύσης: >50/50 % (ΕΝ 10319)
 • Διάμετρος πόρων: 100μm (ΕΝ 12956)
 • Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,1 m/s (EN 11058)

Μπορείτε να κατεβάσετε τη λύση εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε την Τεχνική – Κατασκευαστική Λεπτομέρεια εδώ