Θερμομόνωση ταράτσας

Συμβατική ταράτσα είναι αυτή στην οποία η θερμομόνωση μπαίνει κάτω από την στεγανοποίηση και προστατεύεται από αυτήν. Στην ανεστραμμένη μόνωση γίνεται το αντίθετο: η θερμομόνωση τοποθετείται πάνω από τη στεγανοποίηση. Στο παρόν άρθρο θα εξετάσουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ανεστραμμένης μόνωσης.

Πλεονεκτήματα ανεστραμμένης μόνωσης ταράτσας

1) Σταθερή προστασία της στεγανοποιητικής μεμβράνης – ασφαλτόπανου, μεμβρανών PVC κλπ. από τις καιρικές συνθήκες: ήλιος, βροχή, παγωνιά, υπεριώδεις κλπ. Είναι βέβαιο ότι η στεγανοποιητική στρώση θα έχει μια παρατεταμένη λειτουργική ζωή σε σχέση με αυτήν που μένει εκτεθειμένη.

2) Δεν χρειάζεται φράγμα υδρατμών, δεν έχει νόημα η χρήση του.

3) Η θερμομόνωση είναι βατή. Μπορεί κανείς να κυκλοφορεί πάνω στην ταράτσα χωρίς φόβο μήπως τραυματίσει την στεγανοποιητική μεμβράνη.

4) Το θερμομονωτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά αν π.χ. γίνει προσθήκη ορόφου.

Μειονεκτήματα ανεστραμμένης μόνωσης ταρατσών

1) Σε περίπτωση προβλήματος στη στεγανοποιητική στρώση, η αποκατάσταση είναι δύσκολη και κοστοβόρα.

2) Στις παλιές κατασκευές το βάρος/ έρφα που χρησιμοποιείται πάνω από το θερμομονωτικό υλικό μπορεί να είναι μη ανεκτό. Κάποια λύση μπορούν να δώσουν τα θερμομονωτικά πλακάκια MACON.

3) Επειδή το νερό περνάει από τους ορόφους του θερμομονωτικού υλικού και αποστραγγίζεται στο επίπεδο της στεγανοποιητικής μεμβράνης θα έπρεπε να υπάρχουν και καλές κλίσεις μεγαλύτερες του 1,2% και πολύ προσεγμένη στεγανοποίηση.

Προτεινόμενος τρόπος κατασκευής ανεστραμμένης θερμομόνωσης

1) Κλίσεις από 1,2% και πάνω. Χωρίς λακκούβες, με καλή επιπέδωση.

2) Ασφαλτόπανο ελαστομερές βάρους τουλάχιστον 4 kg τύπου Elastech 1000 PLUS.

3) Ένα πολυεστερικό γεωύφασμα 300 gr/m2 τύπου Ecofelt PES-SB κάτω από τις θερμομονωτικές πλάκες για να διευκολύνεται η αποστράγγιση των νερών.

4) Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης δωμάτων πάχους αναλόγως της μελέτης.

5) Ένα πολυεστερικό γεωύφασμα συγκρότησης ρύπων βάρους 150 gr/m2 τύπου Ecofelt PES-SB.

6) Στρώση βατότητας από διάφορες πλάκες που μπαίνουν με ελεύθερη παράθεση.

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν θερμομονωτικά πλακάκια που θα αντικαταστήσουν τις στρώσεις 4-5-6.