Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Supercast SW20

Τα SUPERCAST SW είναι υδροδιογκούμενα προφίλ στεγανοποίησης κατασκευαστικών αρμών. Η διογκωτική τους δράση βασίζεται στο αποτέλεσμα της επαφής των υδρόφιλων ενώσεων, που είναι το βασικό στοιχείο της πολυμερικής τους δομής, με το νερό. Οι ενώσεις αυτές δεν αποσπώνται και δε χάνουν την ιδιότητα διόγκωσης τους μετά από παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το νερό. Η εφαρμογή τους στην επιφάνεια του σκυροδέματος πραγματοποιείται με:

  1. SUPERCAST SWX: Γκρι ελαστομερής, υδροδιογκούμενη πάστα (εφαρμογή με πιστόλι) για εφαρμογές σε τραχείες επιφάνειες.
  2. SUPERCAST SW : Ενισχυτικό πρόσφυσης για εφαρμογές σε λείες επιφάνειες.

 

Πλεονεκτήματα

  • Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
  • Πιστοποιημένα κατά WRAS (water regulations advisory scheme)για στεγανοποίηση αρμών που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό
  • Καθυστέρηση διόγκωσης/ ελάχιστη διόγκωση στην επαφή τους με φρέσκο σκυρόδεμα.
  • Ικανότητα αντοχής σε υδροστατική πίεση 1bar(10m στήλης νερού) μια ημέρα μετά τη σκυροδέτηση
  • Αναλλοίωτες ιδιότητες διόγκωσης στο χρόνο (Εδώ πρέπει να βάλουμε διάγρμμα για Supercast SW20 volume/cycles).
Σχήμα Ορθογωνικές λωρίδες
Διαστάσεις   SUPERCAST SW20: 10mm x 20mm
Περιεχόμενο σε στερεά 100%
Χρώμα SUPERCAST SW10: Κόκκινο
 Ανεμπόδιστη ογκομετρική διόγκωση Έως 200%
 Θερμοκρασία εφαρμογής -5ΟC έως + 50ΟC
 Θερμοκρασία λειτουργίας -30οC έως +70οC
 Αντίσταση σε υδροστατική πίεση SUPERCAST SW10: 100m

Ρολά 15m

Τεχνικό Φυλλάδιο Supercast SW10-SW20

MSDS Supercast SW20