Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών : 2310 428900 | logo_white Viber |info@macon.gr
Αρχική/ΛΥΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΛΥΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ2021-09-10T12:16:40+03:00
.fusion-button.button-1 {border-radius:0px;}
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:50% !important;margin-top : 0px;margin-bottom : 0px;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {padding-top : 0px !important;padding-right : 0px !important;margin-right : 3.84%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 3.84%;}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}
.fusion-button.button-2 {border-radius:0px;}
ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
.fusion-body .fusion-builder-column-1{width:50% !important;margin-top : 0px;margin-bottom : 0px;}.fusion-builder-column-1 > .fusion-column-wrapper {padding-top : 0px !important;padding-right : 0px !important;margin-right : 3.84%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 3.84%;}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-1{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-1 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-1{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-1 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}
.fusion-button.button-3 {border-radius:0px;}
ΠΑΚΤΩΣΕΙΣ – ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ
.fusion-body .fusion-builder-column-2{width:50% !important;margin-top : 0px;margin-bottom : 0px;}.fusion-builder-column-2 > .fusion-column-wrapper {padding-top : 0px !important;padding-right : 0px !important;margin-right : 3.84%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 3.84%;}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-2{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-2 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-2{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-2 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}
.fusion-button.button-4 {border-radius:0px;}
ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
.fusion-body .fusion-builder-column-3{width:50% !important;margin-top : 0px;margin-bottom : 0px;}.fusion-builder-column-3 > .fusion-column-wrapper {padding-top : 0px !important;padding-right : 0px !important;margin-right : 3.84%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 3.84%;}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-3{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-3 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-3{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-3 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}
.fusion-body .fusion-flex-container.fusion-builder-row-1{ padding-top : 0px;margin-top : 0px;padding-right : 0px;padding-bottom : 0px;margin-bottom : 0px;padding-left : 0px;}

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Your Content Goes Here

.fusion-body .fusion-builder-column-4{width:33.333333333333% !important;margin-top : 0px;margin-bottom : 0px;}.fusion-builder-column-4 > .fusion-column-wrapper {padding-top : 0px !important;padding-right : 0px !important;margin-right : 5.76%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 5.76%;}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-4{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-4 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-4{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-4 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

.fusion-body .fusion-builder-column-5{width:33.333333333333% !important;margin-top : 0px;margin-bottom : 0px;}.fusion-builder-column-5 > .fusion-column-wrapper {padding-top : 0px !important;padding-right : 0px !important;margin-right : 5.76%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 5.76%;}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-5{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-5 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-5{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-5 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

.fusion-body .fusion-builder-column-6{width:33.333333333333% !important;margin-top : 0px;margin-bottom : 0px;}.fusion-builder-column-6 > .fusion-column-wrapper {padding-top : 0px !important;padding-right : 0px !important;margin-right : 5.76%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 5.76%;}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-6{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-6 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-6{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-6 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}

ΠΑΚΤΩΣΕΙΣ - ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

.fusion-body .fusion-builder-column-7{width:33.333333333333% !important;margin-top : 0px;margin-bottom : 0px;}.fusion-builder-column-7 > .fusion-column-wrapper {padding-top : 0px !important;padding-right : 0px !important;margin-right : 5.76%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 5.76%;}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-7{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-7 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-7{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-7 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

.fusion-body .fusion-builder-column-8{width:33.333333333333% !important;margin-top : 0px;margin-bottom : 0px;}.fusion-builder-column-8 > .fusion-column-wrapper {padding-top : 0px !important;padding-right : 0px !important;margin-right : 5.76%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 5.76%;}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-8{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-8 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-8{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-8 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

.fusion-body .fusion-builder-column-9{width:33.333333333333% !important;margin-top : 0px;margin-bottom : 0px;}.fusion-builder-column-9 > .fusion-column-wrapper {padding-top : 0px !important;padding-right : 0px !important;margin-right : 5.76%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 5.76%;}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-9{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-9 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-9{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-9 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}
.fusion-body .fusion-flex-container.fusion-builder-row-2{ padding-top : 0px;margin-top : 0px;padding-right : 0px;padding-bottom : 0px;margin-bottom : 0px;padding-left : 0px;}

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Στεγανοποίηση Δεξαμενών Πόσιμου Νερού με Επαλειφόμενα Τσιμεντοειδή

Προετοιμασία Υποστρώματος Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από

Στεγανοποίηση Δώματος από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με PVC Μεμβράνη

Στρώσεις Υλικών 1) Πλάκα Σκυροδέματος 2) Φράγμα Υδρατμών 3) Θερμομονωτικό

Στεγανοποίηση Υπογείου και Προστασία Έναντι Ραδονίου με Αυτοκόλλητη Ασφαλτική Μεμβράνη (εξωτερικά)

Προετοιμασία Υποστρώματος Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σχετικά επίπεδο

Στεγανοποίηση Υπογείου με Επαλειφόμενα Τσιμεντοειδή (εσωτερικά)

Προετοιμασία Υποστρώματος Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από

.fusion-body .fusion-builder-column-10{width:100% !important;margin-top : 0px;margin-bottom : 0px;}.fusion-builder-column-10 > .fusion-column-wrapper {padding-top : 0px !important;padding-right : 0px !important;margin-right : 1.92%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 1.92%;}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-10{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-10 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-10{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-10 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}
.fusion-body .fusion-flex-container.fusion-builder-row-3{ padding-top : 0px;margin-top : 50;padding-right : 0px;padding-bottom : 0px;margin-bottom : 0px;padding-left : 0px;}
Go to Top