Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Αγκύρωση ράβδων οπλισμού Περισσότερα...

Αγκύρωση Ράβδων Οπλισμού σε Σκυρόδεμα

Προετοιμασία Υποστρώματος Η επιφάνεια προς εφαρμογή πρέπει να είναι δομικά σταθερή, στεγνή και καθαρή χωρίς σαθρά στοιχεία σκυροδέματος, σκόνη, ρύπους, εξανθήματα-αλατώσεις, βρύα και λειχήνες, βαφές ή ελαιώδεις-λιπαρές ουσίες (λάδια, λίπη, γράσα κλπ). Διάνοιξη Οπής Η διάνοιξη της οπής πραγματοποιείται με κατάλληλο περιστροφικό, κρουστικό τρυπάνι. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της διαδικασίας διάτρησης πρέπει να ελέγχεται ότι αυτή πραγματοποιείται κάθετα προς την επιφάνεια αναφοράς. Καθαρισμός Οπής Μετά τη διάνοιξη, η οπή καθαρίζεται από σκόνες ή άλλα…

Περισσότερα
Εφαρμογή κονιαμάτων τσιμεντοειδούς και εποξειδικής βάσης για πακτώσεις ακριβείας Περισσότερα...

Εφαρμογή κονιαμάτων τσιμεντοειδούς και εποξειδικής βάσης για πακτώσεις ακριβείας

1) Σχεδιασμός Ο σωστός σχεδιασμός είναι απαραίτητος: υπολογισμός της απαιτούμενης ποσότητας σε συνδυασμό με την απαίτηση σε νερό. Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του κατάλληλου εξοπλισμού σε συνάρτηση με τον απαιτούμενο χρόνο για μια συνεχή ενεμάτωση. 2) Προετοιμασία και τοποθέτηση Η επιφάνεια της πλάκας σκυροδέματος στην οποία θα εφαρμοσθεί η αγκύρωση της πλάκας έδρασης, πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, ξένα υλικά, λάδια και γράσα, ενώ σε περίπτωση φθορών, πρέπει να πραγματοποιηθούν επισκευές πριν την έναρξη εργασιών.…

Περισσότερα