Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Σφράγιση Σταμπωτών Δαπέδων και Δαπέδων από Σκυρόδεμα Περισσότερα...

Σφράγιση Σταμπωτών Δαπέδων και Δαπέδων από Σκυρόδεμα

Προετοιμασία Υποστρώματος To υπόστρωμα πρέπει να είναι δομικά σταθερό, στεγνό, καθαρό, απαλλαγμένο από χαλαρά σωματίδια, λάδια, σκόνες και να παρουσιάζει μια σχετική αδρότητα. Εφαρμογή Άχρωμης Στρώσης Σφράγισης Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας του υποστρώματος, ακολουθεί η εφαρμογή του Sinsol, το οποίο είναι ενός συστατικού συνθετικό γαλάκτωμα, αποτελούμενο από συμπολυμερή μεθυλο-μεθ-ακρυλικής ρητίνης (BWA/MMA). Το υλικό διατίθεται σε τρεις εκδόσεις: – Sinsol 100: Υψηλός εμποτισμός υποστρώματος / Μικρό πάχος φιλμ σφράγισης – Sinsol 200: Μέσος εμποτισμός υποστρώματος…

Περισσότερα
Εφαρμογή Εποξειδικής Βαφής σε Δάπεδο από Σκυρόδεμα Περισσότερα...

Εφαρμογή Εποξειδικής Βαφής σε Δάπεδο από Σκυρόδεμα

Τα δάπεδα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, χώρων στάθμευσης οχημάτων, σφαγείων, νοσοκομείων, καταστημάτων και εμπορικών κέντρων υποβάλλονται σε υψηλές μηχανικές καταπονήσεις (τριβή-κρούσεις) καθώς και σε συνεχή ή περιοδική έκθεση σε επιθετικές χημικές ουσίες όπως είναι τα ήπιας μορφής οξέα, λιπαντικά λάδια, βενζίνη, αλκοόλες, διαλύματα αλάτων, απεσταγμένο ή θαλασσινό νερό κλπ. Για τους παραπάνω λόγους, προκύπτει η αναγκαιότητα, η τελική επιφάνεια των δαπέδων αυτών να έχει υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές, παράλληλα με την ευκολία καθαρισμού της. Τα βιομηχανικά…

Περισσότερα
Εφαρμογή Αυτοεπιπεδούμενων Δαπέδων Εποξειδικής Βάσης Περισσότερα...

Εφαρμογή Αυτοεπιπεδούμενων Δαπέδων Εποξειδικής Βάσης

Τα δάπεδα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, χώρων στάθμευσης οχημάτων, σφαγείων, νοσοκομείων, καταστημάτων και εμπορικών κέντρων υποβάλλονται σε υψηλές μηχανικές καταπονήσεις (τριβή-κρούσεις) καθώς και σε συνεχή ή περιοδική έκθεση σε επιθετικές χημικές ουσίες όπως είναι τα ήπιας μορφής οξέα, λιπαντικά λάδια, βενζίνη, αλκοόλες, διαλύματα αλάτων, απεσταγμένο ή θαλασσινό νερό κλπ. Για τους παραπάνω λόγους, προκύπτει η αναγκαιότητα, η τελική επιφάνεια των δαπέδων αυτών να έχει υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές, παράλληλα με την ευκολία καθαρισμού της. Τα βιομηχανικά…

Περισσότερα
Αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα τσιμεντοειδούς βάσης Περισσότερα...

Εφαρμογή Αυτοεπιπεδούμενων Δαπέδων Τσιμεντοειδούς Βάσης

Προετοιμασία Υποστρώματος To υπόστρωμα πρέπει να είναι δομικά σταθερό, καθαρό, απαλλαγμένο από χαλαρά σωματίδια, λάδια, σκόνες. H επιφάνεια θα διαβρέχεται με καθαρό νερό πριν την εφαρμογή, διασφαλίζοντας ότι η επιφάνεια εφαρμογής του αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος θα είναι επαρκώς νωπή. Τυχόν λιμνάζοντα νερά θα απομακρύνονται.   Εφαρμογή Ασταριού (Ενισχυτικού Πρόσφυσης) Σε δάπεδα ανυδρίτη, ή γενικώς επιφανειακά ασταθείς επιφάνειες, συνιστάται η χρήση του Kimicover Fix, το οποίο είναι δύο συστατικών εποξειδικό αστάρι υδατικής βάσης για σταθεροποίηση υποστρωμάτων. Η…

Περισσότερα