Επισκευαστικά κονιάματα FOSROC

2018-11-29T10:05:21+02:00

H FOSROC διαθέτει μία σειρά από υψηλής ποιότητας επισκευαστικά κονιάματα για την εύκολη και αξιόπιστη επισκευή ενανθρακωμένου ή προσβεβλημένου από χλωριόντα σκυροδέματος. Τα επισκευαστικά κονιάματα διαφοροποιούνται με βάση διάφορους παράγοντες όπως: Κοκκομετρία που ορίζει συνήθως τα μέγιστα πάχη για κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες Ταχύτητα πήξης. Τα ταχύπηκτα κονιάματα μειώνουν το χρόνο απόδοσης των επισκευαστικών επιφανειών