Συγκόλληση παλιού με νέο σκυρόδεμα

2016-08-25T17:25:25+03:00

Προκύπτει συχνά στις κατασκευές η ανάγκη να συγκολλήσουμε στατικά ή και απλά στεγανό παλιό με νέο σκυρόδεμα. Στη στατική συγκόλληση αποκαθίσταται μόνο η λιθικότητα, δηλαδή τα δύο σκυροδέματα γίνονται στην ουσία  ένα και υπάρχει πλήρης μεταβίβαση των τάσεων από το ένα στο άλλο. Σε μια στεγανή συγκόλληση αυτό που μας ενδιαφέρει απλά είναι να μη