Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Supercast SWX

Υδροδιογκούμενο σφραγιστικό αρμών, σε μορφή πάστας για εφαρμογή με πιστόλι.

 

Ταχεία ωρίμανση: Επιτρέπει την κάλυψή του με επισκευαστικό σκυρόδεμα (εφαρμογή με το χέρι) για επείγουσες αποκαταστάσεις σε 2 ώρες από την εφαρμογή και σκυροδετήσεις μεγάλης κλίμακας σε 8 ώρες.

Εξαιρετική σφράγιση σε τραχειές επιφάνειες σκυροδέματος

Εξαιρετική πρόσφυση

Υψηλή διόγκωση: 200%

Εξαιρετικές ιδιότητες διόγκωσης στο χρόνο

Το Supercast SWX χρησιμοποιείται επίσης ως υλικό επικόλλησης των υδροδιογκούμενων προφίλ Supercast SW σε επιφάνειες σκυροδέματος . Ανάλογα με την τραχύτητα της επιφάνειας χρησιμοποιείται ο αντίστοιχος τύπος.

 

Τραχειές επιφάνειες: Σαλάμι 600 ml

Λείες επιφάνειες: Φύσιγγα 380 ml

Σαλάμι 600 ml

Φύσιγγα 380 ml

Τεχνικό Φυλλάδιο Supercast SWX

MSDS Supercast SWX