Στρώσεις Υλικών

Νέα εικόνα (3)

1) Πλάκα Σκυροδέματος

2) Φράγμα Υδρατμών

3) Θερμομονωτικό Υλικό

4) Γεωύφασμα

5) PVC Μεμβράνη

 

Φράγμα Υδρατμών

Ως φράγμα υδρατμών χρησιμοποιείται το φύλλο πολυαιθυλενίου PE Foil 0,2mm.

Νέα εικόνα (4)

Θερμομονωτικό Υλικό

Το θερμομονωτικό υλικό τοποθετείται απευθείας επί του φύλλου πολυαιθυλενίου και ακολουθεί μηχανική στερέωση αυτού ξεχωριστά από τη μηχανική στερέωση της μεμβράνης. Σε περίπτωση που ως θερμομονωτικό υλικό χρησιμοποιείται εξηλασμένη πολυστερίνη, είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός της από τη PVC μεμβράνη (λόγω μη συμβατότητας των δύο υλικών) με το μη υφαντό, πολυεστερικό γεωύφασμα βάρους 150 gr/m² Ecofelt PESSB15. Κάτι τέτοιο δεν απαιτείται σε περίπτωση που ως θερμομονωτικό υλικό χρησιμοποιούνται οι πλάκες από αφρό πολυισοκυανουρίας (PIR) IKO Enertherm ALU, οι οποίες φέρουν μια πολυστρωματική επίστρωση αλουμινίου εκατέρωθεν.

Νέα εικόνα (5)

PVC Μεμβράνη

Σε περίπτωση που η μεμβράνη είναι εκτεθειμένη (χωρίς επικάλυψη φορτίου/ballasted system), απαιτείται μηχανική στερέωση, ο κάνναβος και οι λεπτομέρειες της οποίας καθορίζονται από τη μελέτη υφαρπαγής που προηγείται των εργασιών της στεγανοποίησης.

Νέα εικόνα (6)

Μετά την τοποθέτηση της οπλισμένης με πολυεστερικό πλέγμα PVC μεμβράνης Logicroof VRP, ακολουθούν οι εργασίες μηχανικής στερέωσης της μεμβράνης στο υπόστρωμα και η κόλληση των φύλλων μεταξύ τους με συσκευή θερμού αέρα (αυτόματη ή χειροκίνητη). Ως ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος επικάλυψης ορίζονται τα 120 mm. Η μεμβράνη στεγανοποίησης στερεώνεται στο στηθαίο μηχανικά με τη χρήση της ειδικής γαλβανισμένης μεταλλικής λάμας EJOT FP ενώ επιπροσθέτως συνιστάται η περιμετρική σφράγιση με τη χρήσης της ελαστικής πολυουρεθανικής μαστίχης Tekaflex PU 40.

Νέα εικόνα (7)