Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
ECOFELT PES-SB

Πολυεστερικά, μη υφαντά γεωυφάσματα με άριστα μηχανικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιούνται σαν φίλτρο, ενίσχυση ή στρώση διαχωρισμού σε τομείς όπως:

• Οδοποιία

• Αποστραγγιστικά έργα

• Θεμελιώσεις

• Σιδηροδρομικά έργα

• Έργα προστασίας έναντι διάβρωσης

• Τοίχους υποστήριξης

• Φράγματα, κανάλια κλπ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ: Να καλύπτονται σε 15 ημέρες μετά την εφαρμογή τους.

Βάρος 120 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 1,20/1,32 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 50/50 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,088 m/s

 

Βάρος 150 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 1,5/1,65 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 50/50 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,078 m/s

 

Βάρος 200 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 2,0/2,2 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 50/50 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,08 m/s

 

Υλικό: Πολυεστέρας

 

Βάρος 300 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 3,0/3,3 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 50/50 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,06 m/s

Ρολό 100x2m

Ρολό 50x2m

Τεχνικό Φυλλάδιο Ecofelt PES 120gr

Τεχνικό Φυλλάδιο Ecofelt PES 150gr

Τεχνικό Φυλλάδιο Ecofelt PES 200gr

Τεχνικό Φυλλάδιο Ecofelt PES 300gr

Πιστοποίηση DOP Ecofelt PES 120gr

Πιστοποίηση DOP Ecofelt PES 150gr

Πιστοποίηση DOP Ecofelt PES 200gr

Πιστοποίηση DOP Ecofelt PES 300gr