Υπολογισμός Απαιτούμενης Ποσότητας

 

Για το σωστό υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας σφραγιστικού αρμών, χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος:

Πλάτος αρμού (mm) x Βάθος αρμού (mm) x Μήκος αρμού (m)


Όγκος φύσσιγγας ή σωληναρίου (ml)

 

Προετοιμασία Υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, καθαρό, απαλλαγμένο από σκόνη, λάδια, χαλαρά σωματίδια και οποιοδήποτε ξένο σώμα μπορεί να μειώσει την πρόσφυση. Σε περίπτωση επανασφράγισης αρμού, το υφιστάμενο υλικό πρέπει να αφαιρείται πλήρως και η νέα σφράγιση να πραγματοποιείται σε καθαρή βάση. Στη συνέχεια ακολουθεί η τοποθέτηση του κατάλληλου υλικού πλήρωσης αρμών και βάσης εφαρμογής του σφραγιστικού όπως είναι το Expandafoam, το οποίο είναι κυκλικής διατομής κορδόνι αφρώδους πολυαιθυλενίου με κλειστές κυψέλες.

Νέα εικόνα (11)

Διαθέσιμες διάμετροι: 12,15,20,25,30,40,50 (mm)

Σε περίπτωση που η σφράγιση αρμού λαμβάνει χώρα σε αρμό διαστολής στον οποίο έχει τοποθετηθεί το μη απορροφητικό, κλειστών κυψελών, διασταυρούμενης σύνδεσης πληρωτικό αρμών με βάση το πολυαιθυλένιο σε μορφή ημιάκαμπτης πλάκας Hydrocell XL, τότε η χρήση κορδονιού μπορεί να παραλειφθεί.

Διαθέσιμα πάχη: 10,15,20,25 (mm)

 

To Nitoseal MS60 είναι ενός συστατικού σφραγιστικό αρμών γενικής χρήσης βασισμένο στην τεχνολογία των MS Polymers. Πλάτος αρμού: 5-35 (mm)

Νέα εικόνα (12)

Χρήσεις Το Nitoseal MS60 είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών από σκυρόδεμα, τοιχοποιΐα, περιμετρικά των ανοιγμάτων (πόρτες, παράθυρα) και σε αρμούς δαπέδων που δε θα δεχούν φορτία.

 

Αστάρι Δεν απαιτείται ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι) στις περισσότερες εφαρμογές. Η χρήση ασταριού συνιστάται στην περίπτωση που αναμένονται υψηλές μετακινήσεις, ή περιοδική επαφή του αρμού με νερό. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται το Fosroc Primer MS1, η εφαρμογή του οποίου πραγματοποιείται με καθαρή και στεγνή βούρτσα. Σε αυτή την περίπτωση, η εφαρμογή του Nitoseal MS60 λαμβάνει χώρα 30 λεπτά έως 4 ώρες μετά το αστάρωμα.

 

Εφαρμογή Το ακροφύσιο της φύσσιγγας ή του πιστολιού κόβεται σε μια γωνία 45° και η σφράγιση πραγματοποιείται με μια σταθερή ταχύτητα κατά μήκος του αρμού έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σωστή πλήρωσή του. Εϊναι εξαιρετικά σημαντική η εφαρμογή πίεσης στο Nitoseal MS60 (εντός 5 λεπτών από την εφαρμογή του) με τη χρήση ενός ξύλινου στέλεχους ή μιας μεταλλικής σπάτουλας, έτσι ώστε να αυξηθεί η πρόσφυσή του στις παρειές του αρμού και να εκτονωθούν τυχόν δεσμευμένες φυσαλλίδες αέρα.

 

Περιορισμοί

(i)  Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5 °C

(ii) Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών που έρχονται σε μόνιμη επαφή με νερό

(iii) Δεν είναι κατάλληλο για επαφή με ασφαλτικές επιφάνειες

(iv) Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών σε δάπεδα που θα δεχθούν φορτία

(v) Μπορεί να προκαλέσει λέκιασμα σε διακοσμητική πέτρα

(vi) Δεν είναι κατάλληλο για επαφή με διαλύτες, λάδι, πετρέλαιο

 

Συσκευασία

Φύσιγγες των 380 ml

Σωληνάρια των 600 ml

 

 

To Nitoseal MS100 είναι ενός συστατικού σφραγιστικό αρμών προσόψεων κτιρίων βασισμένο στην τεχνολογία των MS Polymers. Πλάτος αρμού: 5-35 (mm)

Νέα εικόνα (13)

Χρήσεις Το Nitoseal MS100 είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών από σκυρόδεμα, τοιχοποιΐα, προκατασκευασμένα στοιχεία, φυσική πέτρα, περιμετρικά των ανοιγμάτων (πόρτες, παράθυρα), όπου υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις για αποφυγή λεκιάσματος (stain-free sealing).

Αστάρι Δεν απαιτείται ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι) στις περισσότερες εφαρμογές.

 

Εφαρμογή Το ακροφύσιο της φύσσιγγας ή του πιστολιού κόβεται σε μια γωνία 45  ° και η σφράγιση πραγματοποιείται με μια σταθερή ταχύτητα κατά μήκος του αρμού έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σωστή πλήρωσή του. Σε περίπτωση απαίτησης φινιρίσματος, συνιστάται η χρήση μεταλλικής σπάτουλας.

 

Περιορισμοί

(i) Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, πολυβουτυλένιο, πολυανθρακικό και άσφαλτο

(ii) Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών που έρχονται σε μόνιμη επαφή με νερό

(iii) Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών υαλοπετασμάτων και δαπέδων

(iv) Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών γύρω από σωληνώσεις και λοιπές εφαρμογές που θα δεχθούν υδροστατικές πιέσεις

(vi) Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών με μόνιμη έκθεση σε χημικά

(vii) Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών από βαμένο ξύλο

(viii) Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών σε καμινάδες

(ix) Να αποφεύγεται η χρήση συστημάτων αλκυδικής βαφής με βάση το πετρέλαιο

(x) Σε περίπτωση αναμενόμενης μετακίνησης που υπερβαίνει το 25%, συνιστάται η χρήση ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης)

 

Συσκευασία

Φύσιγγες των 380 ml

Σωληνάρια των 600 ml

 

 

Το Nitoseal MS300 είναι ενός συστατικού σφραγιστικό αρμών δαπέδων βασισμένο στην τεχνολογία των MS Polymers. Πλάτος αρμού: 6-20 (mm) για αρμούς που θα δεχθούν φορτία κυκλοφορίας / 6-40 (mm) για τους υπόλοιπους

 

Χρήσεις Το Nitoseal MS300 είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών σε δάπεδα εσωτερικών χώρων και σε εξωτερικούς χώρους όπου απαιτείται αυξημένη αντοχή σε απότριψη. Μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί για σφράγιση αρμών προσόψεων, όπου απαιτείται ένα σκληρότερο σφραγιστικό αρμών.

Αστάρι Δεν απαιτείται ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι) στις περισσότερες εφαρμογές. Σε περίπτωση που ο αρμός θα έρχεται σε περιοδική ή μόνιμη επαφή με νερό (π.χ. αρμοί εξωτερικών χώρων), συνιστάται η χρήση του ασταριού Fosroc Primer MS2.  Σε αυτή την περίπτωση, η εφαρμογή του Nitoseal MS300 λαμβάνει χώρα 30 λεπτά έως 4 ώρες μετά το αστάρωμα.

 

Εφαρμογή Το ακροφύσιο της φύσσιγγας ή του πιστολιού κόβεται σε μια γωνία 45° και η σφράγιση πραγματοποιείται με μια σταθερή ταχύτητα κατά μήκος του αρμού έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σωστή πλήρωσή του. Εϊναι εξαιρετικά σημαντική η εφαρμογή πίεσης στο Nitoseal MS300 (εντός 5 λεπτών από την εφαρμογή του) με τη χρήση ενός ξύλινου στέλεχους ή μιας μεταλλικής σπάτουλας, έτσι ώστε να αυξηθεί η πρόσφυσή του στις παρειές του αρμού και να εκτονωθούν τυχόν δεσμευμένες φυσαλλίδες αέρα.

 

Περιορισμοί

(i) Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5 °C

(ii) Δεν είναι κατάλληλο για επαφή με ασφαλτικές επιφάνειες

(iii) Σε περιπτώσεις αρμών μεγάλου πλάτους, πρέπει να διασφαλίζεται η επαρκής ωρίμανση του σφραγιστικού πριν την έκθεσή του σε κυκλοφοριακά φορτία.

 

Συσκευασία

Nitoseal MS300: Σωληνάρια των 600 ml

Fosroc Primer MS2: Κιτ 0,75 lt

 

 

Το Nitoseal MS600 είναι ενός συστατικού σφραγιστικό αρμών υψηλών επιδόσεων για αρμούς σε μόνιμη επαφή με νερό βασισμένο στην τεχνολογία των MS Polymers. Πλάτος αρμού: 5-35 (mm)

Χρήσεις Το Nitoseal MS600 είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού υψηλών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αρμών που έρχονται σε μόνιμη επαφή με νερό (βυθισμένες συνθήκες).

 

Αστάρι Απαιτείται η χρήση του ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) Fosroc Primer MS2 σε όλες τις εφαρμογές. Η εφαρμογή του Nitoseal MS600 λαμβάνει χώρα 30 λεπτά έως 4 ώρες μετά το αστάρωμα.

 

Εφαρμογή Το ακροφύσιο της φύσσιγγας ή του πιστολιού κόβεται σε μια γωνία 45° και η σφράγιση πραγματοποιείται με μια σταθερή ταχύτητα κατά μήκος του αρμού έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σωστή πλήρωσή του. Εϊναι εξαιρετικά σημαντική η εφαρμογή πίεσης στο Nitoseal MS600  με τη χρήση ενός ξύλινου στέλεχους ή μιας μεταλλικής σπάτουλας, έτσι ώστε να αυξηθεί η πρόσφυσή του στις παρειές του αρμού και να εκτονωθούν τυχόν δεσμευμένες φυσαλλίδες αέρα.

 

Περιορισμοί

(i) Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5 °C

(ii) Δεν είναι κατάλληλο για επαφή με ασφαλτικές επιφάνειες

(iii) Δεν είναι κατάλληλο για επαφή με διαλύτες, λάδι, πετρέλαιο

(iv) Πρέπει να προηγηθεί ωρίμανση 7 ημερών πρίν τη βύθισή του σε θαλασσινό νερό ή δεξαμενές αποβλήτων

 

Συσκευασία

Nitoseal MS600: Σωληνάρια των 600 ml

Fosroc Primer MS2: Κιτ 0,75 lt

 

– Λίστα Χρησιμοποιούμενων Υλικών

 

(i) Expandafoam: Κυκλικής διατομής κορδόνι αφρώδους πολυαιθυλενίου με κλειστές κυψέλες

 Expandafoam

(ii) Hydrocell XL: Μη απορροφητικό, κλειστών κυψελών, διασταυρούμενης σύνδεσης πληρωτικό αρμών με βάση το πολυαιθυλένιο σε μορφή ημιάκαμπτης πλάκας

Hydrocell

(iii) Nitoseal MS60: Ενός συστατικού σφραγιστικό αρμών γενικής χρήσης βασισμένο στην τεχνολογία των MS Polymers

Nitoseal MS300

(iv) Nitoseal MS100: Ενός συστατικού σφραγιστικό αρμών προσόψεων κτιρίων βασισμένο στην τεχνολογία των MS Polymers

Nitoseal MS300

(v) Nitoseal MS300: Ενός συστατικού σφραγιστικό αρμών δαπέδων βασισμένο στην τεχνολογία των MS Polymers

Nitoseal MS300

(vi) Nitoseal MS600: Ενός συστατικού σφραγιστικό αρμών υψηλών επιδόσεων για αρμούς σε μόνιμη επαφή με νερό βασισμένο στην τεχνολογία των MS Polymers

Nitoseal MS300