Προετοιμασία Υποστρώματος

To υπόστρωμα πρέπει να είναι δομικά σταθερό, στεγνό, καθαρό, απαλλαγμένο από χαλαρά σωματίδια, λάδια, σκόνες και να παρουσιάζει μια σχετική αδρότητα.

Εφαρμογή Άχρωμης Στρώσης Σφράγισης

Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας του υποστρώματος, ακολουθεί η εφαρμογή του Sinsol, το οποίο είναι ενός συστατικού συνθετικό γαλάκτωμα, αποτελούμενο από συμπολυμερή μεθυλο-μεθ-ακρυλικής ρητίνης (BWA/MMA). Το υλικό διατίθεται σε τρεις εκδόσεις:

Sinsol 100: Υψηλός εμποτισμός υποστρώματος / Μικρό πάχος φιλμ σφράγισης

Sinsol 200: Μέσος εμποτισμός υποστρώματος / Μέσο πάχος φιλμ σφράγισης

Sinsol 300: Χαμηλός εμποτισμός υποστρώματος / Μεγάλο πάχος φιλμ σφράγισης

Το μεγάλο πάχος φιλμ σφράγισης συνιστάται σε δάπεδα τα οποία θα δεχτούν υψηλές τριβές και επιφανειακή καταπόνηση.

Νέα εικόνα (2)

Πριν την εφαρμογή του υλικού, αυτό ανακινείται εντός του δοχείου του. Η εφαρμογή πραγματοποιείται με ρολό, πινέλο ή εξοπλισμό ανάερου ψεκασμού.

Κατανάλωση: 0,25-0,40 kg/m²

Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 3-6 ώρες (αριθμός στρώσεων: 1-2)

– Λίστα Χρησιμοποιούμενων Υλικών

 

(i) Sinsol: Ενός συστατικού, άχρωμη στρώση σφράγισης πορωδών επιφανειών

Sinsol 200