Προετοιμασία Υποστρώματος

To υπόστρωμα πρέπει να είναι δομικά σταθερό, καθαρό, απαλλαγμένο από χαλαρά σωματίδια, λάδια, σκόνες. H επιφάνεια θα διαβρέχεται με καθαρό νερό πριν την εφαρμογή, διασφαλίζοντας ότι η επιφάνεια εφαρμογής του αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος θα είναι επαρκώς νωπή. Τυχόν λιμνάζοντα νερά θα απομακρύνονται.

 

Εφαρμογή Ασταριού (Ενισχυτικού Πρόσφυσης)

Σε δάπεδα ανυδρίτη, ή γενικώς επιφανειακά ασταθείς επιφάνειες, συνιστάται η χρήση του Kimicover Fix, το οποίο είναι δύο συστατικών εποξειδικό αστάρι υδατικής βάσης για σταθεροποίηση υποστρωμάτων. Η εφαρμογή του πραγματοποιείται με βούρτσα ή ρολό σε μία έως δύο στρώσεις. Ως χρόνος αναμονής για την εφαρμογή του αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος ορίζονται οι 1-2 ώρες (ανάλογα με τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος).

– Κατανάλωση: 0,2 kg/m² (ανάλογα με το πορώδες του υποστρώματος)

 

Εφαρμογή Αυτοεπιπεδούμενου Κονιάματος για Εξομάλυνση και Επιπέδωση Επιφανειών

Στη συνέχεια ακολουθεί η εφαρμογή του ενός συστατικού, αυτοεπιπεδούμενου τσιμεντοειδούς κονιάματος Betonfix RA, το οποίο είναι κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση επιφανειών από σκυρόδεμα. Το περιεχόμενο ενός σάκου αναμιγνύεται με καθαρό νερό με τη χρήση αργόστροφου μηχανικού αναδευτήρα μέχρι την παραγωγή ενός ομοιογενούς, κρεμώδους υφής κονιάματος χωρίς συσσωματώματα. Το Betonfix RA είναι ένα ταχείας ωρίμανσης κονίαμα, με αποτέλεσμα, η τοποθέτηση πλαστικών/βινυλικών πλακιδίων, ξύλινου δαπέδου και μοκέτας να είναι εφικτή σε χρονικό διάστημα 24 ωρών από την εφαρμογή του.

– Πάχος εφαρμογής: 1-10 (mm)

– Δοσολογία: 5,7-6,3 lt νερού/σάκο 25 kg

– Κατανάλωση: 1,7 kg/m2/mm πάχους εφαρμογής

Αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα τσιμεντοειδούς βάσης

Περιορισμοί

(i) Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους

(ii) Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε μεταλλικές και ασφαλτικές επιφάνειες

(iii) Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε επιφάνειες από επαλειφόμενα τσιμεντοειδή

(iv) Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε υπόστρωμα σκυροδέματος το οποίο δεν έχει ολοκληρώσει την ωρίμανση 28 ημερών

 

– Λίστα Χρησιμοποιούμενων Υλικών

 

(i) Kimicover Fix: Δύο συστατικών, υδατικής βάσης εποξειδικό αστάρι σταθεροποίησης υποστρωμάτων

 

(ii) Betonfix RA: Ενός συστατικού, αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης για φινίρισμα επιφανειών δαπέδων (εσωτερικοί χώροι)

BETONFIX RA