Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Hydrocell

Hydrocell XL – Μη απορροφητικό, κλειστών κυψελών, πάνελ από διογκωμένο πολυαιθυλένιο για τη δημιουργία και πλήρωση αρμών , ,

Μη απορροφητικό, κλειστών κυψελών, πάνελ από διογκωμένο πολυαιθυλένιο για τη δημιουργία και πλήρωση αρμών σε κατασκευές από σκυρόδεμα.

Υψηλή αντίσταση σε πλευρικές και υδροστατικές πιέσεις

Μη απορροφητική δομή κλειστών κυψελών

Εξαιρετική ανάκτηση σχήματος μετά τη συμπίεση

Ανθεκτικό έναντι σήψης

Ανθεκτικό έναντι χημικών προσβολών

1000x2000x20 (mm)

Τεχνικό Φυλλάδιο Hydrocell XL