Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Hydrocell

Hydrocell XL – Μη απορροφητικό, κλειστών κυψελών, διασταυρούμενης σύνδεσης, πληρωτικό αρμών με βάση το πολυαιθυλένιο , ,

Μη απορροφητικό, κλειστών κυψελών, διασταυρούμενης σύνδεσης, πληρωτικό αρμών με βάση το πολυαιθυλένιο.

 

Υψηλή αντίσταση σε πλευρικές και υδροστατικές πιέσεις

Μη απορροφητική δομή κλειστών κυψελών

Εξαιρετική ανάκτηση σχήματος μετά τη συμπίεση

Ανθεκτικό έναντι ριζικών συστημάτων

Ανθεκτικό έναντι χημικής προσβολής

1000x2000x20 (mm)

Τεχνικό Φυλλάδιο Hydrocell XL