Η FOSROC είναι παγκόσμια ηγέτιδα στα τσιμεντοειδή κονιάματα πάκτωσης μηχανημάτων. Η σειρά ONBEXTRA περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα προϊόντων από αντισυρρικνωτικά, χυτά κονιάματα που μπορούν να καλύψουν κάθε δυνατή περίπτωση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Υψηλή ρεολογία
 • Μη συρρικνούμενα
 • Υψηλές πρώιμες και τελικές αντοχές
 • Χωρίς χλωριούχες ενώσεις
 • Χωρίς εξίδρωση

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΠΑΚΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 • Σπαστήρες
 • Πρέσες
 • Συμπιεστές
 • Γεννήτριες
 • Τουρμπίνες
 • Τόρνους

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από σαθρά και κορεσμένες από νερό.
 • Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται μόνο από μία πλευρά, έτσι ώστε να μην εγκλωβίζεται αέρας
 • Τα καλούπια θα πρέπει να είναι στεγανά και ανθεκτικά στην πίεση της σκυροδέτησης.

Conbextra GP – Γενικής χρήσης κονίαμα πάκτωσης για πάχη εφαρμογής 10-75mm

Conbextra HF

Conbextra HF – Τσιμεντοειδές κονίαμα πάκτωσης με κορυφαία ρεολογικά χαρακτηριστικά. Για πάχη εφαρμογών 10-100mm.

Conbextra HF

Conbextra TS – Τσιμεντοειδές κονίαμα πάκτωσης για μεγάλα πάχη ανάπτυξης 75-500mm.

Conbextra BB92

Conbextra BB92 – Τσιμεντοειδές κονίαμα πάκτωσης για ανεμογεννήτριες και πάχη ανάπτυξης 10-150mm

Conbextra BB92

Conbextra EPR – Εποξειδικό κονίαμα πάκτωσης για εφαρμογές όπου υπάρχουν χημικές ή κυκλικές δυναμικές φορτίσεις.

Conbextra EPR