Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Conbextra EPR

Conbextra EPR – Εποξειδικό κονίαμα τριών συστατικών για πακτώσεις ακριβείας , ,

Το CONBEXTRA EPR είναι ένα αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό κονίαμα 3 συστατικών για πακτώσεις/ αγκυρώσεις πάχους 10-120mm.

Το 3 συστατικών σύστημα αποτελείται από:

Συστατικό Α: εποξειδική ρητίνη (βάση)

Συστατικό Β: υγρός σκληρυντής

Συστατικό Γ: ειδικά διαβαθμισμένα φίλερς

Χρήσεις / εφαρμογές

 • Πακτώσεις ακριβείας πλακών έδρασης
 • Ράγες οικοδομικών γερανών
 • Ανεμογεννήτριες σε περιπτώσεις όπου αναμένονται υψηλές δυναμικές φορτίσεις
 • Σιδηροτροχιές συρμών
 • Δοκιμαστικές διατάξεις όπου απαιτείται μεγάλη ακρίβεια
 • Μονάδες χημικής βιομηχανίας

Πλεονεκτήματα

 • Χαμηλός ερπυσμός υπό παρατεταμένη φόρτιση
 • Ανθεκτικότητα έναντι επαναλαμβανόμενων δυναμικών φορτίσεων
 • Μη συρρικνούμενο
 • Υψηλή θλιπτική εφελκυστική και καμπτική αντοχή
 • Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή με ταυτόχρονη ταχεία ανάπτυξη αντοχών
 • Ανθεκτικότητα έναντι μεγάλου εύρους χημικών
Μέθοδος ελέγχου Απαίτηση κατά ΕΝ1504 Αποτελέσματα
Θλιπτική αντοχή Κατηγορία R4  ≥ 45MPa 1 ημέρα: 90MPa

7 ημέρες: 100MPa

Πρόσφυση Κατηγορία R4  ≥2,0MPa 2,9MPa
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα ≤0,05% 0,00%
Μέτρο ελαστικότητας σε θλίψη ≥20GPa 22GPa
Μέθοδος ελέγχου EN 1504 Αποτελέσματα
Δοκιμή εξόλκευσης ≤0,6mm με φορτίο 75kN 0,30 – 0,38
Ερπυσμός υπό παρατεταμένη φόρτιση ≤0,6mm 3 μήνες 0,43mm
Καμπτική ανοχή 37MPa
Εφελκυστική αντοχή 14MPa
Συμπεριφορά σε φωτιά Κατηγορία C1 s1 d0
Χρόνος εργασιμότητας 10οC: 60min

20oC: 30min

30oC :15min

Ελάχιστο πάχος

Μέγιστο πάχος

10mm

120mm

Κιτ 16 lt

Τεχνικό Φυλλάδιο Conbextra EPR

Πιστοποίηση DOP Conbextra EPR

MSDS Conbextra EPR