Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Conbextra HF

Το CONBEXTRA HF είναι τσιμεντοειδές κονίαμα ενόςσυστατικού προμηθεύσιμο με τη μορφή ξηράς σκόνης. Η προσθήκη ελεγχόμενης ποσότητας νερού παράγει ένα χυτό κονίαμα για πλήρωση κενών. Το CONBEXTRA GP / HF είναι ένα μίγμα από τσιμέντο Portland, διαβαθμισμένα φίλερς και χημικά πρόσθετα. Η διαβάθμιση των φίλερς οδηγεί στην παραγωγή ενός ιδιαίτερα ρευστού κονιάματος χωρίς τον κίνδυνο της απόμιξης ή της εξίδρωσης. Η χαμηλή απαίτηση σε ποσότητα νερού εξασφαλίζει την ανάπτυξη υψηλών αρχικών και τελικών αντοχών .

 

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-6

Εξαιρετικά υψηλή ρεολογία

Υψηλή αρχική και τελική αντοχή

Δεν περιέχει χλωρίδια

Δυνατότητα εφαρμογής με χρήση αντλίας

Πάχος εφαρμογής: 10-100 mm

Δοσολογία: 4,5-4,8 lt νερού/σάκο 25 kg

Απόδοση: 13,25 – 13,50  lt κονιάματος/σάκο 25 kg

Μέθοδος ελέγχου Απαίτηση κατά  EN 1504 Αποτελέσματα CONBEXTRA HF
Θλιπτική αντοχή Κατηγορία R4 ≥45MPa 1 ημέρα: 22MPa

7 ημέρες: 55MPa

28 ημέρες: 70MPa

Πρόσφυση Κατηγορία R4 ≥ 2,0MPa 2,6MPa
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα Κατηγορία R4 ≤0,05% 0,04%
Θερμική συμβατότητα (ψύξη – απόψυξη) Κατηγορία R4 ≥ 2,0MPa 2,4MPa
Αντίσταση σε ενανθράκωση d Κατηγορία R4    ≤ σκυρόδεμα ελέγχου Πληροί ή συμμορφώνεται
Μέτρο ελαστικότητας σε θλίψη R4 ≥ 20GPa 32,7GPa (28 ημέρες)
Συμπεριφορά σε φωτιά Κατηγορία Α1             (μη εύφλεκτο)
Ελάχιστο πάχος

Μέγιστο πάχος

10mm

100mm

Δοκιμή εξόλκευσης ≤ 0,6mm με φορτίο 75kN 0,43-0,44

Σάκος 25 kg

Τεχνικό Φυλλάδιο Conbextra HF

Πιστοποίηση DOP Conbextra HF

MSDS Conbextra HF