Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Conbextra BB92

Conbextra BB92 – Χυτό, μη συρρικνούμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα ειδικά σχεδιασμένο για θεμελιώσεις ανεμογεννητριών , , ,

Χυτό, εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων, υψηλής ρεολογίας, μη συρρικνούμενο,  τσιμεντοειδές κονίαμα ειδικά σχεδιασμένο για θεμελιώσεις ανεμογεννητριών.

Χρήσεις

– Πακτώσεις θεμελιώσεων ανεμογεννητριών

– Πακτώσεις θεμελιώσεων όπου απαιτείται ανάπτυξη υψηλών αρχικών και τελικών αντοχών.

Πλεονεκτήματα

– Μη συρρικνούμενο

– Υψηλές τιμές καμπτικής αντοχής και μέτρου ελαστικότητας χωρίς την προσθήκη ινών, ενισχύοντας την επίδοση ροής του ενέματος

– Ταχεία ανάπτυξη υψηλών αρχικών αντοχών, η οποία επιτρέπει την αφαίρεση των προσωρινών στηρίξεων, ακόμη και στην περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών

– Υψηλή αντοχή σε κόπωση

– Δυνατότητα εφαρμογής με χρήση αντλίας ή έγχυση, ανάλογα με την απαίτηση του έργου

– Απουσία φαινομένων διαχωρισμού, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση των φυσικών χαρακτηριστικών του ενέματος και σε πιθανές διακοπές κατά την ενεμάτωση λόγω φραγής της αντλίας (pump blockage)

Ανάπτυξη Θλιπτικής Αντοχής στους 20°C

Χρήση Αντλίας (w/c = 0,10) Έγχυση  (w/c = 0,12)
1η ημέρα > 70 N/mm² > 60 N/mm²
7η ημέρα > 90 N/mm² > 80 N/mm²
28η ημέρα > 100 N/mm² > 90 N/mm²

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-6

Πάχος εφαρμογής: 10-150 mm

Δοσολογία: 2,5-3,0 lt νερού/σάκο 25 kg

Απόδοση: 12,00  lt κονιάματος/σάκο 25 kg

Σάκος 25 kg

Τεχνικό Φυλλάδιο Conbextra BB92

MSDS Conbextra BB92