Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Conbextra TS

Conbextra TS – Χυτό, υψηλής ρεολογίας, μη συρρικνούμενο, με προσθήκη αδρανών τσιμεντοειδές κονίαμα για πακτώσεις μεγάλου πάχους , ,

Χυτό, υψηλής ρεολογίας, μη συρρικνούμενο, με προσθήκη αδρανών τσιμεντοειδές κονίαμα για πακτώσεις μεγάλου πάχους.

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-6

Yψηλή ρεολογία

Κατάλληλο για πακτώσεις μεγάλου πάχους

Δεν περιέχει χλωρίδια

Δυνατότητα εφαρμογής με χρήση αντλίας

Πάχος εφαρμογής: 75-500 mm

Δοσολογία: 3,3 lt νερού/σάκο 25 kg

Απόδοση: 12,00  lt κονιάματος/σάκο 25 kg

 

Ανάπτυξη Θλιπτικής Αντοχής

1 ημέρα: 14 MPa

7 ημέρες: 42 MPa

28 ημέρες: 70 MPa

Σάκος 25 kg

Τεχνικό Φυλλάδιο Conbextra TS

Πιστοποίηση DOP Conbextra TS

MSDS Conbextra TS