Προετοιμασία Υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από λάδια, σκόνες, σαθρά υλικά. Η προετοιμασία του υποστρώματος πραγματοποιείται με αμμοβολή, υδροβολή ή μηχανική επεξεργασία της επιφάνειας. Η επισκευή και αποκατάσταση ρωγμών, μικρών οπών στο σκυρόδεμα και ατελειών στο προφίλ της επιφάνειας πραγματοποιείται με τη χρήση της εποξειδικής πάστας Sinmast P103 και της εποξειδικής ρητίνης Sinpast J/A.

Εφαρμογή Ασταριού

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω εργασίας, πραγματοποιείται η εφαρμογή του ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσης ασταριού Nitoprime UR T. Για την εφαρμογή του σε πλάκα από νέο σκυρόδεμα, απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η ωρίμανση των 28 ημερών και η περιεκτικότητα σε υγρασία να μην υπερβαίνει το 5%. Η ανάμιξη του υλικού πραγματοποιείται με αργόστροφο μηχανικό αναδευτήρα (400-500 rpm) για χρονικό διάστημα 3 λεπτών και εφαρμόζεται με τη χρήση σκληρής βούρτσας ή ρολού.

– Κατανάλωση: 0,25 kg/m²

Εφαρμογή Πολυουρίας

Η εφαρμογή πολυουρίας πραγματοποιείται με κατάλληλο εξοπλισμό ψεκασμού (ενδεικτικά: Wiwa, Graco, Gusmer, GlasCraft). Ανάλογα με την απαίτηση του έργου μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε καθαρή – Fosroc Polyurea WPE είτε υβριδική – Fosroc Polyurea WH200 πολυουρία.  Η εργασία πραγματοποιείται ακολουθώντας ένα σταυροειδή κάνναβο ψεκασμού, με σταθερή ταχύτητα εφαρμογής, με έναν ελάχιστο αριθμό δύο διασταυρούμενων διελεύσεων για εξασφάλιση του απαιτούμενου πάχους.

– Κατανάλωση: 1,5-3,0 lt/m²

Εφαρμογή Προστατευτικής Επίστρωσης

Ως υλικό προστασίας έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) χρησιμοποιείται η δύο συστατικών, ελαστική πολυουρεθανική επίστρωση σταθεροποίησης χρωματισμού και επιβράδυνσης καύσης Fosroc Nitoproof UVR Topcoat. Τα δύο συστατικά (βάση – σκληρυντής) αναμιγνύονται με τη χρήση ενός αργόστροφου μηχανικού αναδευτήρα μέχρι την παραγωγή ομοιογενούς μίγματος (διάρκεια ~3 min). Η εφαρμογή του πραγματοποιείται με τη χρήση ρολού.

Νέα εικόνα (4)

– Κατανάλωση: 320 gr/m² (πάχος φιλμ 2 mm)

– Λίστα Χρησιμοποιούμενων Υλικών

(i) Sinmast P103: Δύο συστατικών εποξειδική πάστα επισκευής, αγκύρωσης και επικόλλησης δομικών στοιχείων

SINMAST P103

(ii) Sinpast J/A: Δύο συστατικών εποξειδικό ρητινοκονίαμα επισκευών, αγκυρώσεων, ενίσχυσης πρόσφυσης, αποκατάστασης ρωγμών σε σκυρόδεμα

SINPAST J-A

(iii) Fosroc Polyurea WPE: Τριών συστατικών, ταχείας ωρίμανσης, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση την πολυουρία

Fosroc Polyurea WPE

(iv) Fosroc Polyurea WH200: Δύο συστατικών, ταχείας ωρίμανσης, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση την υβριδική πολυουρία

Fosroc Polyurea WH200

(v) Fosroc Nitoproof UVR Topcoat:  Δύο συστατικών, ελαστική πολυουρεθανική επίστρωση σταθεροποίησης χρωματισμού και επιβράδυνσης καύσης

Nitoproof UVR Topcoat