Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
SINPAST J-A

SINPAST J/A – 2-συστατικών εποξειδικό ρητινοκονίαμα επισκευών, αγκυρώσεων, ενίσχυσης πρόσφυσης, αποκατάστασης ρωγμών σε σκυρόδεμα , , ,

Δύο συστατικών εποξειδικό ρητινοκονίαμα επισκευών, αγκυρώσεων, ενίσχυσης πρόσφυσης, αποκατάστασης ρωγμών σε σκυρόδεμα. Συμμόρφωση κατά ΕΝ-1504-4 και ΕΝ-1504-6

Συνιστάται για:
Αποκατάσταση ρηγματώσεων σε σκυρόδεμα (πάνω από τη στάθμη του νερού) (≥3,0 mm)
Πλήρωση εσωτερικών διάκενων σκυροδέματος
Συγκόλληση ομοιογενών ή ανομοιογενών υλικών, πορωδών ή μη
Συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα
Κατακόρυφες αγκυρώσεις-πακτώσεις ράβδων οπλισμού, ντιζών, κιγκλιδωμάτων
Ως χυτό ρητινοκονίαμα (εφαρμογή με καλούπι) για πάκτωση μεταλλικών στοιχείων στερέωσης

 

Ως συνδετικό μέσο πρόσφυσης: 0,3-0,7 kg/m²

Η πυκνότητα του προιόντος είναι περίπου 1,5 kg/lt (για υπολογισμό για κατακόρυφες αγκυρώσεις και πακτώσεις)

Δοχεία 1Kg (Α+Β)

Δοχεία 3Kg (Α+Β)

Δοχεία 10Kg (Α+Β)

Δοχεία 20Kg (Α+Β)

Τεχνικό Φυλλάδιο SINPAST-JA