Προετοιμασία Υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σχετικά επίπεδο και λείο, απαλλαγμένο από λάδια, σκόνες, σαθρά υλικά. Τυχόν επισκευές σκυροδέματος (π.χ. φωλιές) πραγματοποιούνται με τη χρήση του θιξοτροπικού, μη συρρικνούμενου, επισκευαστικού κονιάματος Renderoc HSXtra.

– Δοσολογία: 4,50 lt νερού / σάκο 25 kg

– Απόδοση: 13,40 lt κονιάματος/σάκο 25 kg

 

Εφαρμογή Ασταριού

Ακολουθεί η εφαρμογή του ελαστομερούς στεγανωτικού ασφαλτικού διαλύματος Rubberlac με χρήση βούρτσας ή ρολού.

– Χρόνος στεγνώματος: ~2 ώρες στους 20 °C

– Κατανάλωση: 0,25-0,40 kg/m²

 

Εφαρμογή Αυτοκόλλητης Ασφαλτικής Μεμβράνης

Μετά το στέγνωμα του Rubberlac, ακολουθεί η εφαρμογή της αυτοκόλλητης ασφαλτικής μεμβράνης στεγανοποίησης και προστασίας έναντι ραδονίου Proofex 3000. Η μεμβράνη κόβεται στο κατάλληλο μήκος, λαμβάνοντας υπόψη την επικάλυψη στα άκρα (15 cm) και τοποθετείται με την αυτοκόλλητη πλευρά επί της επιφάνειας εφαρμογής με τη χρήση σκληρού ρολού έτσι ώστε να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός αέρα ανάμεσα στη μεμβράνη και το τοιχείο. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται κατακόρυφα με φορά από πάνω προς τα κάτω, με σταδιακή αφαίρεση της ταινίας κατά μήκος της μεμβράνης. Η πλευρική αλληλεπικάλυψη των ρολών είναι 7,5 cm.

Νέα εικόνα (9)

Τοποθέτηση Αποστραγγιστικής Μεμβράνης Προστασίας

Πριν την επιχωμάτωση, τοποθετείται η αποστραγγιστική μεμβράνη PDM 500 Black, για τη μηχανική προστασία των στεγανοποιητικών στρώσεων. Η PDM 500 Black στερεώνεται μηχανικά επί του τοιχείου με τη χρήση κατάλληλου προφίλ.

 

  • Λίστα Χρησιμοποιούμενων Υλικών

 

(i) Renderoc HSXtra: Θιξοτροπικό, υψηλής επίδοσης, μη συρρικνούμενο, τροποποιημένο με πολυμερή επισκευαστικό κονίαμα

Renderoc HSXtra

(ii) Rubberlac: Ελαστομερές, στεγανωτικό, ασφαλτικό διάλυμα

RUBBERLAC

(iii) Proofex 3000: Αυτοκόλλητη, ασφαλτική μεμβράνη στεγανοποίησης και φράγμα προστασίας έναντι ραδονίου, υψηλών επιδόσεων για εφαρμογές σε τοιχεία υπογείων

PROOFEX 3000

(iv) PDM 500 Black: Αποστραγγιστική μεμβράνη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), βάρους 500 gr/m²

PDM 500 αποστραγγιστική μεμβράνη