Το υπόστρωμα εφαρμογής θα είναι απαλλαγμένο από λάδια, σκόνες, σαθρά υλικά, αποφλοιωμένο σκυρόδεμα. Η προετοιμασία του θα πραγματοποιηθεί με μηχανικό εξοπλισμό υδροβολής υψηλής πίεσης (300-500 bar). Τυχόν τοπικές επισκευές, πλήρωση επιφανειακών κενών και αποκαταστάσεις ανωμαλιών στην επιφάνεια εφαρμογής θα πραγματοποιηθούν με κατάλληλο εποξειδικό κονίαμα επισκευής και εξομάλυνσης επιφανειών σκυροδέματος τύπου Nitomortar FC(B) της Fosroc ή αντίστοιχου. Μετά το πέρας 24 ωρών ακολουθεί η εφαρμογή ασταριού εποξειδικής βάσης τύπου Nitoprime 31 της Fosroc ή αντίστοιχου. Εντός 24 ωρών ακολουθεί η εφαρμογή καθαρής πολυουρίας τύπου Polyurea WPE της Fosroc ή αντίστοιχης. To υλικό θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2. Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλο εξοπλισμό θερμού ψεκασμού από έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και θα πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις:

– Εφελκυστική αντοχή: > 20 MPA (ASTM D412)
– Επιμήκυνση θραύσης: > 300% (ASTM D412)
– Αντοχή σε σχίσιμο: 90±4 kN/m (ASTM D624C)

Η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας θα πρέπει να είναι ≤90% και η θερμοκρασία της επιφάνειας εφαρμογής τουλάχιστον 3 °C πάνω από το σημείο δρόσου. Το σκυρόδεμα υποδοχής θα πρέπει να έχει αναπτύξει αντοχή ίση με το 75 % της τελικής αντοχής που ορίζεται από τη μελέτη.

 Μπορείτε να κατεβάσετε τη λύση εδώ

 Μπορείτε να κατεβάσετε την Τεχνική – Κατασκευαστική Λεπτομέρεια εδώ