7. Υαλοπλέγματα αλκαλίμαχα για σοβάδες και τσιμεντοκονίες

Τα υαλοπλέγματα  χρησιμοποιούνται  δια δεκάδες χρήσεις στις κατασκευές. Οι πιο συνηθισμένες  χρήσεις τους είναι:

  • Για θερμοποροσόψεις/ εξωτερικές μονώσεις
  • Για τσιμεντοκονίες/ γαρμπιλομπετόν
  • Για ενίσχυση σε στρώσεις στεγανοποίησης
  • Για οπλισμό σοβάδων

Για τις τσιμεντοκονίες και το γαρμπιλομπετόν  υπάρχει πλέον πλήρης αντικατάσταση του δομικού/ μεταλλικού πλέγματος  από τα δομικά υαλοπλέγματα με μεγάλο μάτι  Vertex G 120. Τα υαλοπλέγματα αυτά έχουν τεράστια πλεονεκτήματα έναντι των μεταλλικών και για αυτό τα έχουν εντοπίσει ήδη κατά πολύ.

Ας δούμε μερικά από τα πλεονεκτήματα αυτά:

  • Δεν διαβρώνονται
  • Είναι ελαφριά και μεταφέρονται πολύ εύκολα
  • Δεν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού
  • Τα εργατικά μειώνονται κατά πολύ αλλά και το κόστος του ίδιου του υαλοπλέγματος συνήθως είναι μικρότερο από το κόστος του μεταλλικού
  • Τα υαλοπλέγματα SRG 120 μπορούν να συνεργασθούν με κάθε τσιμεντόμιγμα όπου η max κοκκομετρία είναι κάτω από 1,5 cm.
  • Τοποθετούνται στο μέσο της στρώσης.

Τα υαλοπλέγματα μόνωσης/ στεγανοποίησης Vertex R51 είναι τα πιο λεπτά και ελαφριά της οικογένειας με ένα βάρος κοντά στα 60gr/m2 και ένα μάτι περίπου 2 x 2 mm. Χρησιμοποιούνται με επαλειφόμενα ελαστομερή υλικά τύπου Etansol και Roofdex  ή με εύκαμπτα τσιμεντοειδή υλικά τύπου Nitocote CM210. Ενισχύει ιδιαίτερα την αντοχή τους σε εφελκυσμό και τους δίνει τη δυνατότητα να γεφυρώνουν ρωγμές έως 1,5 mm.

Και τα δύο υαλοπλέγματα φέρουν την σφραγίδα ποιότητας της Vertex.