Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Nitocote CM210

Το NITOCOTE CΜ210 είναι τροποποιημένο με πολυμερή, δύο συστατικών επαλειφόμενο τσιμεντοειδές. Το υλικό εχει σχεδιαστεί για εύκολη ανάμιξη στο εργοτάξιο με τη χρήση ενός αργόστροφου, περιστροφικού αναδευτήρα. Η εφαρμογή  στην επιφάνεια πραγματοποιείται με βούρτσα, ρολό ή  ψεκασμό. Το NITOCOTE CΜ210 διατίθεται σε γκρι και λευκό χρώμα και μετά την ωρίμανση του δημιουργεί μια αδιαπέρατη μεμβράνη στην επιφάνεια εφαρμογής .

Χρήσεις

  • Δεξαμενές πόσιμου νερού
  • Πισίνες
  • Υδατόπυργοι
  • Τοιχία υπογείων
  • Οχετοί.

Πλεονεκτήματα

Πιστοποιημένο για χρήση σε δεξαμενές με πόσιμο νερό (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ WRAS – WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME)

– Αντοχή σε υψηλές θετικές (7bar-70m στήλες νερού) και αρνητικές (3bar-30m στήλης νερού) υδροστατικές πιέσεις.

– Εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα και τοιχοποιία (ακόμη και σε νωπό η ποτισμένο σκυρόδεμα)

– Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας (1hr στους 20oC)

– Φράγμα προστασίας έναντι προσβολής από θειικά άλατα και χλωριόντα

– Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών εύρους >1mm

– Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή με βούρτσα, ρολό, μυστρί ή ψεκασμό.

Πάχος εφαρμογής: 2 mm

Κατανάλωση: 0,54 m²/kg/mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 18,2 kg + Δοχείο 5,0 kg

Τεχνικό Φυλλάδιο Nitocote CM210

Πιστοποίηση DOP Nitocote CM210

MSDS Nitocote CM210