Αποστραγγιστικά κανάλια από πολυπροπυλένιο σταθεροποιημένο έναντι των  UV .

Για την επιφανειακή αποχέτευση/ αποστράγγιση των όμβριων νερών. Χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου χρειάζεται κλάση φορτίου C250 για πρόσβαση αυτοκινήτων.Υλικό: ABS πολύ υψηλών αντοχών