Κανάλια αποστράγγισης πολύ υψηλών αντοχών από ABS (στυρόλιο βουταδιενίου ακρυλονιτριλίου).

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1433.

Κατάλληλα για εφαρμογή σε περίπτωση όπου αναμένεται διέλευση οχημάτων.

Ευκολία στην τοποθέτηση.