Κανάλια αποστράγγισης από σταθεροποιημένο πολυπροπυλένιο με προστασία έναντι υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας.

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1433.

Κατάλληλα για εφαρμογή σε περίπτωση όπου αναμένεται διέλευση πεζών.

Ευκολία στην τοποθέτηση.