Αποστραγγιστικά κανάλια από πολυπροπυλένιο σταθεροποιημένο έναντι των  UV .

Για την επιφανειακή αποχέτευση/ αποστράγγιση των όμβριων νερών. Σε χρώμα μαύρο αλλά μπορούν να διατεθούν και σε γκρι.