Διάτρητη αποστραγγιστική μεμβράνη για χρήση σε κήπους – πράσινα δώματα.

Υλικό: HDPE

Αποστραγγιστική ικανότητα: ~9 lt/ms

Ανθεκτικό έναντι χημικής προσβολής και ανάπτυξης ριζικών συστημάτων

Δεν είναι επιβλαβές σε περίπτωση απευθείας επαφής με πόσιμο νερό

Ανθεκτικό σε οξέα, αλκάλια, λάδια και διαλύτες

Δεν αλλοιώνεται μετά την επίχωση