Πλαστικά καλύμματα που μπαίνουν στις υδρορροές στα δώματα σαν φυλλοπαγίδες.