Αυτοκόλλητες ασφαλτικές SBS ελαστομερείς ταινίες.

Επικάλυψη άνω επιφάνειας: Συνδυασμός PET/ALU 55μm (23μm/25μm), φύλλο αλουμινίου

Επικάλυψη κάτω επιφάνειας: Αυτοκόλλητη επίστρωση