Πλαστομερής ασφαλτική μαστίχη ψυχρής εφαρμογής

Χρήσεις: Σφράγιση οριζόντιων και κάθετων αρμών, ρωγμών και ειδικών σημείων

Συμβατότητα με υλικά:

– Συμβατό με: Πολυουρεθάνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, τούβλα, γυψοσανίδες, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

– Μη συμβατό με: Πολυστερίνη