Ασφαλτικό χρώμα αλουμινίου

Χρήσεις: Ως υλικό θερμοανάκλασης και προστασίας παλιών και νέων ασφαλτικών στρώσεων

Συμβατότητα με υλικά:

– Συμβατό με: Πολυουρεθάνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, τούβλα, γυψοσανίδες, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

– Μη συμβατό με: Πολυστερίνη