Το οδόστρωμα ενισχύεται με πλέγμα από ίνες υάλου, με επίστρωση τροποποιημένου πολυμερούς και ειδική, ευαίσθητη σε πίεση αυτοκόλλητη ενίσχυση της κάτω πλευράς του, GlasGrid GG50 της Adfors. Το πλέγμα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Εφελκυστική αντοχή και στις δύο διευθύνσεις: 55 kN/m (EN-ISO 10319:2008)

Επιμήκυνση σε θραύση: 2,5±0,5 % (EN-ISO 10319:2008)

Μέτρο Ελαστικότητας Ε: 73.000 MPa

Απώλεια εφελκυστικής αντοχής κατά τη δοκιμή αντοχής σε κόπωση – βλάβης από επαφή με κοκκώδη υλικά ≤10% (ΕΝ-ISO 10722:2019)

Αφού διαστρωθεί η ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση, η οποία πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 2 cm, και ψυχθεί ως τη θερμοκρασία των 43°C, διαστρώνεται το πλέγμα με την αυτοκόλλητη πλευρά του σε πρόσωπο με το νέο οδόστρωμα. Η διάστρωση μπορεί να γίνει με ειδικό τράκτορα ή ειδικό χειροκίνητο εξοπλισμό, με τρόπο που να εξασφαλίζει την εξάλειψη πτυχώσεων του πλέγματος και την πλήρη επαφή του με το οδόστρωμα. Στη συνέχεια εφαρμόζεται πίεση επί του πλέγματος με μία έως δύο διελεύσεις μικρού οδοστρωτήρα, ώστε να ενεργοποιηθεί η αυτοκόλλητη επίστρωση. Η εφαρμογή της συγκολλητικής ασφαλτικής επάλειψης και της υπερκείμενης ασφαλτικής στρώσης θα πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση του πλέγματος. Η υπερκείμενη (ή υπερκείμενες) ασφαλτική στρώση, θα πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 4 cm.

Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί η διάστρωση διαδοχικών ρολών (κατά τη διαμήκη η εγκάρσια στην οδό έννοια), οι απαιτούμενες επικαλύψεις μεταξύ τους είναι 10-15 cm στη φορά της ασφαλτόστρωσης και 5 cm στην εγκάρσια διεύθυνση. Οι περιοχές των επικαλύψεων δεν πρέπει να ταυτίζονται με τις ραφές της οδοστρωσίας σε περίπτωση που η τελευταία γίνεται σε διαφορετικές φάσεις.

Νέα εικόνα (9)

Πλεονεκτήματα

– Υψηλή εφελκυστική αντοχή

Το υψηλό μέτρο ελαστικότητας του GlasGrid (Ε=73000 MPa) διασφαλίζει την απαιτούμενη σκληρότητα για την παραλαβή και ανακατεύθυνση της ανακλαστικής ρηγμάτωσης.

– Χαμηλή επιμήκυνση κατά τη θραύση

Τα εύκαμπτα οδοστρώματα ρηγματώνουν με επιμήκυνση μικρότερη του 3%. Υλικά τα οποία έχουν μεγαλύτερη επιμήκυνση θραύσης δεν ενεργοποιούν τις πλήρεις εφελκυστικές τους αντοχές. Η επιμήκυνση θραύσης του GlasGrid είναι της τάξης του 2,5±0,5 %.

– Συμβατότητα με την άσφαλτο

Η ειδική επίστρωση πολυμερούς του GlasGrid σχεδιάστηκε έτσι ώστε να “μαλακώνει” και να προσφύεται εξαιρετικά στο καυτό ασφαλτόμιγμα σε αντίθεση με τις ασφαλτικές επιστρώσεις των υπόλοιπων πλεγμάτων όπου ή επίστρωση λιώνει και ρέει μακριά από τις ίνες του πλέγματος κατά την επαφή του με την καυτή άσφαλτο.

– Θερμική και χημική σταθερότητα

Το GlasGrid είναι θερμικά σταθερό σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 232 °C, γεγονός που διασφαλίζει τη σταθερότητά του σε συνθήκες ασφαλτόστρωσης, ενώ η επίστρωση πολυμερούς έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει προστασία στο πλέγμα έναντι των χημικών που συναντώνται στα ασφαλτομίγματα.

– Εξαιρετική συμπεριφορά στην απόξεση (φρεζάρισμα) – Ανακυκλωσιμότητα

Οι ίνες υάλου (fiberglass) ως υλικό έχουν την ιδιότητα να θρυμματίζονται κατά την απόξεση (φρεζάρισμα) με αποτέλεσμα η εργασία να ολοκληρώνεται γρήγορα και χωρίς προβλήματα και το υλικό που προκύπτει ως αποτέλεσμα της εν λόγω εργασίας να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.