Το οδόστρωμα ενισχύεται με πλέγμα από ίνες υάλου, με επίστρωση τροποποιημένου πολυμερούς και επικολλημένο σε μη υφαντό γεωύφασμα από ίνες πολυεστέρα, GlasGrid CG50L της Adfors. Το πλέγμα  έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Εφελκυστική αντοχή και στις δύο διευθύνσεις: 55 kN/m (EN-ISO 10319:2008)

Επιμήκυνση σε θραύση: 2,5±0,5 % (EN-ISO 10319:2008)

Μέτρο Ελαστικότητας Ε: 73.000 MPa

Απώλεια εφελκυστικής αντοχής κατά τη δοκιμή αντοχής σε κόπωση – βλάβης από επαφή με κοκκώδη υλικά ≤10% (ΕΝ-ISO 10722:2019)

Αφού το οδόστρωμα φρεζαριστεί, τυχόν ρωγμές εύρους μεταξύ 3 και 6 mm θα επιδιορθωθούν με ψυχρής εφαρμογής ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη. Ρωγμές μεγαλύτερου εύρους και λακκούβες, θα επιδιορθωθούν με ψυχρό επισκευαστικό ασφαλτόμιγμα έως ότου εξασφαλιστεί μια ισόπεδη επιφάνεια. Το φρεζαρισμένο και επισκευασμένο οδόστρωμα θα πρέπει να σκουπιστεί και να καθαριστεί ώστε η επιφάνειά του να είναι απαλλαγμένη από λάδια, σκόνη, άμμο, χαλίκια, βλάστηση κλπ. Στη συνέχεια θα γίνει η εφαρμογή της συγκολλητικής ασφαλτικής επάλειψης με γαλάκτωμα με περιεκτικότητα σε άσφαλτο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του πλέγματος. Η διάστρωση του πλέγματος γίνεται άμεσα μετά την εφαρμογή της συγκολλητικής επάλειψης, με την πλευρά του γεωυφάσματος σε πρόσωπο με το οδόστρωμα. Η διάστρωση  μπορεί να γίνει με ειδικό τράκτορα ή ειδικό χειροκίνητο εξοπλισμό. Το πλέγμα στη συνέχεια θα πιεστεί με βούρτσα ώστε να εξασφαλιστεί η εξάλειψη πτυχώσεων, η πλήρης επαφή του με το οδόστρωμα και ο εμποτισμός του γεωυφάσματος με το ασφαλτικό γαλάκτωμα. Αφού μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα (περίπου 8 ωρών, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή) και εντός 24 ωρών από τη διάστρωση του πλέγματος γίνεται η οδοστρωσία της υπερκείμενης (ή υπερκείμενων) ασφαλτικής στρώσης, η οποία θα πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 4 cm.

Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί η διάστρωση διαδοχικών ρολών (κατά τη διαμήκη η εγκάρσια στην οδό έννοια), οι απαιτούμενες επικαλύψεις μεταξύ τους είναι 10-15 cm στη φορά της ασφαλτόστρωσης και 5 cm στην εγκάρσια διεύθυνση. Στην περιοχή των επικαλύψεων θα τοποθετείται συγκολλητική ασφαλτική επάλειψη μεταξύ των δύο πλεγμάτων. Οι περιοχές των επικαλύψεων δεν πρέπει να ταυτίζονται με τις ραφές της οδοστρωσίας σε περίπτωση που η τελευταία γίνεται σε διαφορετικές φάσεις.

Πλεονεκτήματα

– Υψηλή εφελκυστική αντοχή

Το υψηλό μέτρο ελαστικότητας του GlasGrid (Ε=73000 MPa) διασφαλίζει την απαιτούμενη σκληρότητα για την παραλαβή και ανακατεύθυνση της ανακλαστικής ρηγμάτωσης.

– Χαμηλή επιμήκυνση κατά τη θραύση

Τα εύκαμπτα οδοστρώματα ρηγματώνουν με επιμήκυνση μικρότερη του 3%. Υλικά τα οποία έχουν μεγαλύτερη επιμήκυνση θραύσης δεν ενεργοποιούν τις πλήρεις εφελκυστικές τους αντοχές. Η επιμήκυνση θραύσης του GlasGrid είναι της τάξης του 2,5±0,5 %.

– Συμβατότητα με την άσφαλτο

Η ειδική επίστρωση πολυμερούς του GlasGrid σχεδιάστηκε έτσι ώστε να “μαλακώνει” και να προσφύεται εξαιρετικά στο καυτό ασφαλτόμιγμα σε αντίθεση με τις ασφαλτικές επιστρώσεις των υπόλοιπων πλεγμάτων όπου ή επίστρωση λιώνει και ρέει μακριά από τις ίνες του πλέγματος κατά την επαφή του με την καυτή άσφαλτο.

– Θερμική και χημική σταθερότητα

Το GlasGrid είναι θερμικά σταθερό σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 232 °C, γεγονός που διασφαλίζει τη σταθερότητά του σε συνθήκες ασφαλτόστρωσης, ενώ η επίστρωση πολυμερούς έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει προστασία στο πλέγμα έναντι των χημικών που συναντώνται στα ασφαλτομίγματα.

– Εξαιρετική συμπεριφορά στην απόξεση (φρεζάρισμα) – Ανακυκλωσιμότητα

Οι ίνες υάλου (fiberglass) ως υλικό έχουν την ιδιότητα να θρυμματίζονται κατά την απόξεση (φρεζάρισμα) με αποτέλεσμα η εργασία να ολοκληρώνεται γρήγορα και χωρίς προβλήματα και το υλικό που προκύπτει ως αποτέλεσμα της εν λόγω εργασίας να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.