Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Elastech 1000 Plus

Ελαστομερής SBS ασφαλτική μεμβράνη. Η ασφαλτική μάζα είναι εμπλουτισμένη με ελαστομερή πολυμερή.

Ο οπλισμός ενίσχυσης είναι πολυεστερικός.

Η κάτω επιφάνεια της μεμβράνης φέρει ένα φιλμ πολυαιθυλενίου, το οποίο διευκολύνει τη συγκόλληση με φλόγιστρο. Η τελική επικάλυψη ανάλογα με την εφαρμογή μπορεί να είναι:

  • Ορυκτή ψηφίδα
  • Φιλμ πολυαιθυλενίου

Ασφαλτική μάζα: Ελαστομερής (SBS)

Οπλισμός: Πολυεστέρας

Αντοχή σε εφελκυσμό: 650 Ν/5cm κατά μήκος, 500 Ν/5cm κατά πλάτος

Ευκαμψία σε ψύχος: -15οC

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες: +120οC (flow resistance)

Βάρη: 4Kg, 4,5Kg, 5Kg & 6Kg

Επικάλυψη: γκρι ψηφίδα, λευκή ψηφίδα, χωρίς ψηφίδα

Βάρος 4Kg

Ρολό 10x1m

Παλέτα 300m2

Βάρος 4,5Kg

Ρολό 10x1m

Παλέτα 270m2

Βάρος 5Kg

Ρολό 8x1m

Παλέτα 216m2

Βάρος 6Kg

Ρολό 8x1m

Παλέτα 184m2

Τεχνικό Φυλλάδιο ELASTECH 1000 Plus