11. Καθοδική προστασία ράβδων οπλισμού σε οπλισμένο μπετόν

Το μπετόν προσβάλλεται από παράγοντες όπως η ενανθράκωση και τα χλωριόντα όταν μιλάμε για παραθαλάσσιο περιβάλλον. Ευτυχώς η τεχνολογία μας έχει δώσει πολλά καινοτόμα υλικά για να προχωράμε στις επισκευές που χρειάζονται ή και να δρούμε προληπτικά.

Ανάμεσα τους είναι:

  • Επισκευασμένα κονιάματα όπως το K140 – Repatech R4
  • Επαλειφόμενοι αναστολείς διάβρωσης όπως το Betonfix Kimifer
  • Αναστολείς διάβρωσης αέριας φάσης

Ένας άλλος τρόπος προστασίας είναι η καθοδική προστασία που προσφέρουν κάποιες θυσιαζόμενες άνοδοι αν μονώσουν τα σωστά σημεία.

Για παράδειγμα όταν επισκευάζουμε ενανθρακωμένο μπετόν υπάρχει η σοβαρή πιθανότητα να μεταφέρουμε τη διάβρωση στα γειτονικά, άμεσα, χείριστα σημεία.

Αν συνδέσουμε στους οπλισμούς της υπό επισκευή περιοχής για θυσιαζόμενη άνοδο ή ανόδιο όπως είναι το Sentinel GL τότε εξασφαλίζουμε τα γειτονικά σημεία. Οι οπλισμοί τους γίνονται κάθοδοι ούτε δια άνοδοι και δεν θα αντιμετωπισθεί θέμα διάβρωσης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την καθοδική προστασία των ράβδων οπλισμού σε οπλισμένο μπετόν με τα ειδικό ανόδιο Sentimel GL μπορείτε να ζητήσετε από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας.