Εποξειδικές ρητίνες

Οι εποξειδικές ρητίνες είναι υλικά δύο συστατικών με μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές. Κάποιες από αυτές σε θιξοτροπική μορφή χρησιμοποιούνται για πακτώσεις σιδηρών οπλισμών, βλίτων, μπουλονιών, ντιζών κλπ.

Το Sinmast P 103 είναι πηχτή ρητίνη με αδρανή, αυτό που ονομάζουμε εποξειδική πάστα. Χρησιμοποιείται για πάκτωση/ αγκύρωση οριζόντιων οπλισμών επειδή δεν ρέει.

Το ίδιο υλικό χρησιμοποιείται για συγκολλήσεις ανάμεσα σε λίθους, μέταλλα, μπετόν, ξύλο κλπ. Επίσης χρησιμοποιείται για την συγκόλληση ανθρακοιλισμάτων πάνω σε μπετόν.

Το Sinpast J/A είναι πιο ρευστή εποξειδική ρητίνη και ως εκ τούτου πιο κατάλληλη για την αγκύρωση/ πάκτωση κάθετων σιδηροδρομικών οπλισμών.

Μπορεί επίσης να συγκολλήσει όλα τα υλικά που αναφέρθηκαν πριν καθώς και να χρησιμοποιηθεί σαν πυρωτικό υλικό ρητινένεσης για ρωγμές εύρους μεγαλύτερου των 3 mm.

Το Sinmast Epoxyfast anchor είναι ένα εποξειδικό υλικό πακτώσεων και χημικών αγκυρώσεων συσκευασμένα σε διπλή φύσιγγα των2×200 ml και χρησιμοποιείται για πακτώσεις κάθε είδους. Δουλεύεται με το ειδικό πιστόλι διπλής φύσιγγας.

Το Sinmast PSF anchor είναι παρόμοιο με το ως άνω υλικό αλλά είναι πολυεστερικής βάσης και συσκευασμένο σε μονές φύσιγγγες των 300 ml. Είναι προορισμένο για δουλειές μικρότερης έκτασης, επιπέδου do-it-yourself και δεν έχει την ίδια δύναμη με το εποξειδικό του ξαδελφάκι.

Εκτός των ανωτέρω υπάρχουν και άλλες εποξειδικές ρητίνες για αγκρυρώσεις, πακτώσεις και συγκολλήσεις που έχουν εφαρμογές σε πιο εξειδικευμένα έργα/ απαιτήσεις.