Επισκευές δομικών στοιχείων σε παραθαλάσσιες περιοχές

Στις παραθαλάσσιες περιοχές εκτός των υπόλοιπων διαβρωτικών στοιχείων  – νερό, θερμοκρασιακές μεταβολές, υπεριώδεις, παγετός κλπ. – υπάρχει ένας επιπλέον πολύ σοβαρός διαβρωτικός παράγοντας που δεν είναι άλλος από τις χλωριούχες ενώσεις του αλατιού.

Οι χλωριούχες αυτές ενώσεις προξενούν μεγάλα προβλήματα διάβρωσης στο οπλισμένο μπετόν και στις μεταλλικές κατασκευές μέσω ηλεκτροχημικής διάβρωσης.

Ειδικά για το οπλισμένο μπετόν μπορούν και πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετα προληπτικά ή και θεραπευτικά μέτρα.

Όλες οι κατεστραμμένες περιοχές των δομικών στοιχείων θα πρέπει να καθαρίζονται από τα χαλαρά μπετόν και να αποκαλύπτονται οι σιδηροί οπλισμοί.

Οι οπλισμοί τρίβονται με συρματόβουρτσα έως ότου φθάσουμε σε γυμνό μέταλλο.

Αν δεν μπορούμε να φθάσουμε σε γυμνό μέταλλο, περνάμε τους οπλισμούς με αστάρι φωσφάτωσης όπως το K110 – Passifer. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε διπλή στρώση από επαλειφόμενους αναστολείς διάβρωσης όπως το Bentofix Kimifer.

BETONFIX-KIMIFER

Και τέλος αποκαθιστούμε τη γεωμετρία της διατομής με κάποιο επισκευαστικό κονίαμα που καλό είναι να έχει αναστολείς διάβρωσης στη ρίζα του όπως το Bentofix FB.

BETONFIX-FB1

Σαν τελική βαφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρώματα που έχουν αυξημένη αντοχή στην αλατονέφωση όπως το Elastokryl.