Εφαρμογή αποστραγγιστικών καναλιών

Τα επιφανειακά νερά που προέρχονται από τη βροχή – όμβρια – ή από ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως το πότισμα, το πλύσιμο κλπ.  θα πρέπει να απομακρύνονται από σπίτια γιατί μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα όπως:

  • Λάσπη
  • Είσοδος νερών στους υπόγειους χώρους
  • Εστίες κουνουπιών κλπ.

Γενικά υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη δουλειά αυτή:

Αποστραγγιστικά Κανάλια

Τα συνήθη κριτήρια για την επιλογή όσον αφορά τα πλαστικά φρεάτια και τα κανάλια αποστράγγισης είναι κυρίως:

  • Ο όγκος των νερών που θα πρέπει να αποστραγγιστούν
  • Η απαιτούμενη βατότητα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Επιλέγουμε τα χαμηλότερα σημεία του εδάφους.

Σκάβουμε τρύπες στο μέγεθος των πλαστικών φρεατίων ώστε να χωρέσουν, όπως το ίδιο κάνουμε και για τα αποστραγγιστικά κανάλια κατά μήκος και οι σχάρες έρχονται περίπου πρόσωπο με το συνορεύον έδαφος, λίγο χαμηλότερα.

Τα αποστραγγιστικά κανάλια διαθέτουν υποδοχές σύνδεσης με το επόμενο κανάλι. Βιδώνουμε τις σχάρες των αποστραγγιστικών καναλιών πάνω στα κανάλια και εκεί που τελειώνει το κανάλι μας, κλείνουμε με τις τάπες των αποστραγγιστικών καναλιών.
Πατάμε τα πλαστικά φρεάτια πάνω σε μια σταθερή βάση που συνήθως δημιουργούμε από χαλίκι+γεωύφασμα.

Εγκαθιστούμε το σωλήνα απομάκρυνσης του νερού μέσα σε χαντάκι με την πρέπουσα κλίση και μετά επιχωματώνουμε το χαντάκι και την περιοχή γύρω από τα πλαστικά φρεάτια.

Συνιστάται η χρήση τέτοιων φρεατίων και στις απολήξεις των κατεβασιών.