Υγρασία και μούχλα στους τοίχους

Η υγρασία στους τοίχους μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους και να προέρχεται από ορατές διαφορετικές πηγές. Η πιο δύσκολη είναι αυτή που προέρχεται από τη γη και η οποία θα εξετασθεί σε διαφορετικό άρθρο.

Από τις υπόλοιπες πηγές:

1) Πολύ συχνή η υγρασία που προέρχεται από συμπυκνώσεις στις εσωτερικές παρειές των εξωτερικών τοίχων και συνήθως συνοδεύεται από μούχλα. Είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να αντιμετωπισθεί με:

• Τη θερμομόνωση των τοίχων με το σύστημα THERMOMASTER

• Τη μείωση της παραγωγής υδρατμών μέσα στο χώρο

• Την επαρκή θέρμανση των χώρων

• Τον σωστό, συστηματικό αερισμό

2) Κάποιες φορές προέρχεται από βλάβες υδραυλικών δικτύων (δουλειά υδραυλικών)

3) Στις καινούριες κατασκευές υπάρχει η υγρασία των νέων κατασκευών, ένα φαινόμενο διάχυτο, μη εστιασμένο που υποχωρεί σε λίγους μήνες όταν στεγνώνουν τα δομικά υλικά.

4) Υγρασία στις βάσεις των εξωτερικών τοίχων που συνορεύουν με μπαλκόνια. Είναι νερό της βροχής ή και από πλυσίματα που περνούν κάτω από τα κατωκάσια και σκαρφαλώνουν προς τα πάνω με τριχοειδή φαινόμενα. Το πρόβλημα λύνεται αν στοκαρισθούν με μία σιλικόνη τύπου Tekaflex MS-15 όλοι οι αρμοί του μπαλκονιού με τα κατακόρυφα στοιχεία του τοίχου.

5) Είσοδος νερών βροχής. Είναι πιο σπάνιο φαινόμενο, αλλά υπαρκτό. Αντιμετωπίζεται ανάλογα με την περίπτωση με ένα διαφανές υδαταπωθητικό υλικό για αδιαβροχοποίηση τύπου WP 55 S ή με ένα ελαστομερές χρώμα όπως είναι το Monodex Ultra. Εάν το πρόβλημα προέρχεται από την ταράτσα, θα πρέπει οπωσδήποτε να στεγανοποιείται η ταράτσα.