2. Βουτυλικές ή ασφαλτικές αυτοκόλλητες ταινίες στεγών

Τόσο οι βουτιλικές όσο και οι ασφαλτικές ταινίες  χρησιμοποιούνται μαζικά σε εφαρμογές στεγανοποίησης λεπτομερειών στεγών.

Οι βουτιλικές ταινίες είναι αρκετά ακριβότερες αλλά διαθέτουν και αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις ασφαλτικές:

1)      Είναι σαφώς πιο κατάλληλες για χαμηλότερες θερμοκρασίες. Τόσο κατά την εφαρμογή τους όσο και κατά την διάρκεια της λειτουργικής  τους ζωής  μπορούν να δουλευτούν και στους 0 ο C ενώ
οι ασφαλτικές δουλεύονται πολύ δύσκολα κάτω από τους 7 ο C. Επίσης είναι κατάλληλες για έκθεση μέχρι τους  -30 ο C ενώ οι ασφαλτικές οριακά μέχρι τους -10 ο C.

2)      Στις υψηλές θερμοκρασίες επίσης οι βουτιλικές αυτοκόλλητες ταινίες Adeflex Butyl έχουν καλύτερη συμπεριφορά σε σχέση με τα ασφαλτικά αδελφάκια τους Adeflex. Στους  110 ο C δεν
παρουσιάζουν καμία ροή ενώ οι ασφαλτικές αρχίζουν να ρέουν από τους 80-85 ο C.

3)      Γενικά αντέχουν για περισσότερα χρόνια.

4)      Οι βουτιλικές δεν λεκιάζουν ποτέ το υπόστρωμα, ενώ οι ασφαλτικές είναι δυνατόν

5)      Έχουν καλύτερη πρόσφυση σε όλα τα υλικά ειδικά όταν μιλάμε για χαμηλή θερμοκρασία.

Τόσο οι βουτιλικές όσο και οι ασφαλτικές ταινίες διατίθενται σε ρολό μήκους 10 μέτρων και σε πολλά πλάτη.