Αποστραγγιστική μεμβράνη με επένδυση γεωυφάσματος πολυπροπυλενίου

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 13252

Υλικό: HDPE

Αποστραγγιστική ικανότητα: 1,9 lt/ms

Ανθεκτικό έναντι χημικής προσβολής και ανάπτυξης ριζικών συστημάτων

Δεν είναι επιβλαβές σε περίπτωση απευθείας επαφής με πόσιμο νερό

Ανθεκτικό σε οξέα, αλκάλια, λάδια και διαλύτες

Δεν αλλοιώνεται μετά την επίχωση