1. Πράσινα δώματα

Τα πράσινα δώματα ή ταρατσόκηποι είναι κήποι πάνω στις ταράτσες των σπιτιών. Γενικά κοστίζουν αρκετά αλλά υπάρχουν και πολύ καλές προσεγγίσεις σε αρκετά χαμηλές τιμές.

Η στεγανοποίηση του δώματος θα πρέπει να είναι πολύ προσεγμένη λόγω της συνεχούς επιβάρυνσης με υγρασία αλλά και του γεγονότος ότι αν υπάρξει πρόβλημα είναι πολύ δύσκολο να θεραπευτεί.

Χρησιμοποιούνται 2 διαφορετικά ασφαλτόπανα με μετατόπιση  των αρμών τους. Το πρώτο ασφαλτόπανο είναι ένα απλό ελαστομερές ασφαλτόπανο των 4kg/m 2 τύπου Elastech 1000 plus ενώ το δεύτερο είναι αντιριζικό ασφαλτόπανο που έχει στην μάζα του προσθήκη ειδικών  πρόσμικτων που αποτρέπουν τη διάδοση των ριζικών συστημάτων θερμομόνωσης  μπορεί να χρησιμοποιηθεί,  μπορεί και όχι δεδομένης της θερμομονωτικής προστασίας του πράσινου δώματος.

Πάνω στο ασφαλτόπανο τοποθετείται μια αποστραγγιστική στρώση από αποστραγγιστικές μεμβράνες με τρύπες και προεξοχές των 20mm όπως το Terraplast Plus S20P.

Σαν φίλτρο και για την προστασία της αποστραγγιστικής στρώσης μπαίνει ένα γεωύφασμα πολυπροπυλενίου με εξαιρετικά υδραυλικά χαρακτηριστικά σε βάρος 150-200 gr/m2 τύπου Ecofelt PP FC-AG και μετά ακολουθεί η φύτευση.

Το αντιριζικό ασφαλτόπανο γυρίζει και στα κάθετα τοιχία/ παραπέρα σε ύψος 20cm πάνω από την τελική επιφάνεια.

Τα πράσινα δώματα κοστίζουν λίγο σε σχέση με τα πολλαπλά οφέλη που παρέχουν στον ιδιοκτήτη και στην κοινότητα.