1. Πράσινα δώματα – ταρατσόκηποι - Οφέλη

Τα πράσινα δώματα είναι μία απάντηση στην μόλυνση των αστικών  κέντρων και στις θερμικές αστικές νησίδες. Πράσινα δώματα ή ταρατσόκηποι είναι η δημιουργία κήπων με εκτατική ή εντατική βλάστηση πάνω στις ταράτσες των σπιτιών.

Το κόστος τους είναι σημαντικό αλλά πιο σημαντικά ακόμη είναι τα οφέλη τους.

  1. Αισθητική αναβάθμιση της γύρω περιοχής
  2. Μείωση του peak των θερμοκρασιών με την άμβλυνση των φαινομένων της αστικής νησίδας
  3. Αντιπλημμυρική προστασία δεδομένου ότι τα πράσινα δώματα κατακρατούν μεγάλη ποσότητα όμβριων
  4. Καλύτερη ποιότητα αέρα, βελτίωση του τοπικού μικροκλίματος
  5. Αισθητή οικονομία στις δαπάνες για θέρμανση και κλιματισμό
  6. Προστασία του συνόλου του δώματος μαζί με θερμομονωτικό και στεγανοποιητικό υλικό και συνεπώς μεγάλη αύξηση της λειτουργικής του ζωής
  7. Προστασία από τις ηλεκτρομαγνητικές  ακτινοβολίες
  8. Δημιουργία νέων χώρων αναψυχής
  9. Αυξημένη προστασία του σπιτιού σε περίπτωση φωτιάς στην εγγύς  περιοχή. Πολύ καλή ηχομόνωση, ιδιαίτερα στα μέρη όπου υπάρχουν επίπεδα θορύβου όπως π.χ. αυτά που γειτνιάζουν με αεροδρόμιο
  10. Αύξηση της τιμής των υπόψη χώρων λόγω αύξησης της αξίας τους

Τα πράσινα δώματα/ταρατσόκηποι θα είναι μία λύση για το μέλλον εφ’ όσον δοθούν οικονομικά κίνητρα.