Πάκτωση Ανεμογεννητριών VESTAS με Conbextra VG – Αιολικού Πάρκου Ισχύος 90 MW στο Ύψωμα Κασιδιάρης – Ιωάννινα.

Το Δεκέμβριο του 2019, η εταιρία ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ προχώρησε στις εργασίες ανέγερσης 25 ανεμογεννητριών VESTAS Ισχύος 90 MW στο Ύψωμα Κασιδιάρης – Ιωάννινα.

Για την πάκτωση των ανεμογεννητριών απαιτούνταν ένα πιστοποιημένο κονίαμα με υψηλές αντοχές κάμψης, και ταχεία ανάπτυξη αντοχών για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ανέγερση των πύργων των ανεμογεννητριών. Προτείναμε ως υλικό για τις εργασίες χύτευσης το Conbextra VG της Fosroc, πιστοποιημένο κονίαμα για εργασίες πάκτωσης ανεμογεννητριών της εταιρίας VESTAS.

Conbextra VG: Πιστοποιημένο κονίαμα πάκτωσης για ανεμογεννήτριες Vestas

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-6

Ταχεία και υψηλή ανάπτυξη θλιπτικής αντοχής:

– 1 ημέρα: 30 MPa

– 7 ημέρες: 120 MPa

– 28 ημέρες: 130 MPa

Υψηλή ανάπτυξη καμπτικής αντοχής: 17 MPa στις 28 ημέρες

Εξαιρετικά υψηλή ρεολογία

Χωρίς χαλύβδινες ίνες (ελαχιστοποίηση κινδύνων οξείδωσης)

Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η ΕΧ.ΤΕΡ. Αποστολίδης.

Δείτε όλα τα στάδια της πάκτωσης ανεμογεννητριών VESTAS με το Conbextra VG, από την ανάμιξή του, τη λήψη πρισματικών δοκιμίων μέχρι τη χύτευση και την προστασία του.